Program miesięczny /...roczne sprawozdania

FUNDACJA JUDAICA
CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ
na Kazimierzu w Krakowie

FUNDACJA JUDAICA
CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ
na Kazimierzu w Krakowie

RAPORT PROGRAMOWY 2 0 0 1

Pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2001 roku odbyło się w Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie łącznie 364 zdarzenia, w tym: 177 zdarzeń o charakterze programowym (wykłady, promocje książek, projekcje filmowe, wystawy, konferencje, seminaria i koncerty), 166 wizyt grup polskich i zagranicznych oraz VIP-ów, a także 21 zdarzeń o charakterze komercyjnym.

WYKŁADY, SPOTKANIA

1/ Ksiądz Stanisław MUSIAŁ SJ - Dabru Emet - żydowskie oświadczenie o chrześcijanach i chrześcijaństwie. (DZIEŃ JUDAIZMU - SPOTKANIA JUDAIZMU Z CHRZEŚCIJAŃSTWEM)

2/ Prof. Deborah WEISSMAN (Izrael) - Jewish - Christian Dialogue in the Holy Land, wykład zorganizowany wspólnie z Ambasadą Izraela w Warszawie.(DZIEŃ JUDAIZMU)

3/ Spotkanie z Ks. Prof. Michałem CZAJKOWSKIM oraz dr. Stanisławem KRAJEWSKIM - Współprzewodniczącymi Rady Chrześcijan i Żydów (DZIEŃ JUDAIZMU)

4/ Spotkanie z Prof. Józefem SZAJNĄ pt. Józef Szajna i jego świat.
(ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU)

5/ Spotkanie poświęcone życiu i pracy Prof. Jana ZACHWATOWICZA, połączone z projekcją filmu Antoniego Krauze pt. Jan Zachwatowicz.

6/ Prezentacja projektu Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i komputerowej bazy danych polskich judaików. Spotkanie prowadził Jerzy HALBERSZTAT, Dyrektor Projektu.

7/ Dr Sławomir KAPRALSKI (Central European University w Warszawie) - Żydzi - Polacy - Pamięć

8/ Księga Pytań - wieczór poezji Edmonda JABESA, który prowadził Prof. Adam WODNICKI, tłumacz wierszy E. Jabesa.

9/ Stanisław CIOSEK, były Ambasador RP w Rosji - Moja misja w Moskwie (1989 - 1996).
(WOKÓŁ DEMOKRACJI I TOLERANCJI)

10/ Prof. Ewa ŁĘTOWSKA, była Rzecznik Praw Obywatelskich - Czego uczą nas prawa człowieka?
(WOKÓŁ DEMOKRACJI I TOLERANCJI)

11/ Spotkanie z Prof. Szewahem WEISSEM, Ambasadorem Izraela w Polsce

12/ Inż. Jarosław ŻÓŁCIAK - Pamięć o obozie w Płaszowie.

13/ Redaktor Alina GRABOWSKA - Radio Wolna Europa w marcu 1968 roku.
(ROCZNICA MARCA '68)

14/ Ksiądz Stanisław MUSIAŁ SJ - Jedwabne - refleksje polskiego księdza.
(SPOTKANIA CHRZEŚCIJAŃSTWA Z JUDAIZMEM)

15/ Anda ROTTENBERG, historyk i krytyk sztuki - Sztuka kultury
(WOKÓŁ DEMOKRACJI I TOLERANCJI)

16/ Spotkanie z Agnieszką ARNOLD, reżyserką m. in. filmu "Sąsiedzi", które prowadził Piotr LITKA.

17/ Rabin David NOVAK - The "Dabru Emet" Statement and its Significance for the Relations Between Jews and Christians

18/ Jerzy JARNIEWICZ, tłumacz i krytyk literacki, redaktor "Literatury na świecie" - Wobec historii. Życie i twórczość Jerzego Kosińskiego
(10 ROCZNICA ŚMIERCI JERZEGO KOSIŃSKIEGO)

19/ Ksiądz Prof. Jerzy CHMIEL - Biblia - archeologia - Izrael

20/ Ks. Stanisław MUSIAŁ SJ - 27 maja w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie
(SPOTKANIA CHRZEŚCIJAŃSTWA Z JUDAIZMEM)

21/ Enrico VOLPE (Włochy) - Pieśń neapolitańska od początków do naszych czasów, wykład zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie

22/ Żydzi w Polsce - w Święta i nie tylko - spotkanie z Heleną DATNER z warszawskiej Gminy Żydowskiej (BAJIT CHADASZ)

23/ Spotkanie z Prof. Szewachem WEISSEM, Ambasadorem Izraela w Polsce (BAJIT CHADASZ)

24/ Polacy i Żydzi od nowa? - wykład Prof. Jana WOLEŃSKIEGO Z Instytutu Filozofii UJ
(BAJIT CHADASZ)

25/ Galicja - żydowski matecznik - wykład dr Tomasza GĄSOWSKIEGO z Instytutu Historii UJ
(BAJIT CHADASZ)

26/ Marian Hemar - od Lwowa do Londynu. - spotkanie z Anną MIESZKOWSKĄ, autorką książki
o Marianie Hemarze (BAJIT CHADASZ)

27/ Jedwabne - jako wyzwanie dla Polaków dzisiaj. - spotkanie z Prof. Hanną ŚWIDA-ZIEMBĄ
(BAJIT CHADASZ)

28/ Marrano Memories in Iberian America: Case Study - wykład Prof. Natana WACHTELA z College de France (BAJIT CHADASZ)

29/ Antoni Słonimski - Świadek czasu - spotkanie z Ryszardem Markiem GROŃSKIM
(BAJIT CHADASZ)

30/ Bible and History: Joshua's Altar on Mt. Ebal: Bible, Archeology and Controversy - wykład Prof. Adama ZERTALA z Uniwersytetu w Hajfie (BAJIT CHADASZ)

31/ Spotkanie z Panią Pupa GARRIBBA, włoską Żydówką, która przeżyła II wojnę światową.
(SETTIMANA DELLA CULTURA EBRAICA - TYDZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

32/ Powinności obywatela świata wielokulturowego - spotkanie z Ryszardem KAPUŚCIŃSKIM w ramach dorocznych wykładów pamięci Aleksandra i Alicji Hertzów (BAJIT CHADASZ)

33/ Terroryzm nowej generacji. - spotkanie z Ambasadorem Krzysztofem MROZIEWICZEM
(WOKÓŁ DEMOKRACJI I TOLERANCJI)

34/ Islam a inne religie monoteistyczne. - spotkanie z Prof. Januszem DANECKIM, Orientalistą z Uniwersytetu Warszawskiego (KALEJDOSKOP KULTUR: MUZUŁMANIE POLSCY)

35/ Polacy i Żydzi od nowa? - ciąg dalszy - wykład Prof. Jana WOLEŃSKIEGO

36/ Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie wobec siebie - spotkanie z Księdzem Stanisławem MUSIAŁEM SJ (SPOTKANIA CHRZEŚCIJAŃSTWA Z JUDAIZMEM)

37/ Spotkanie z Selimem MIRZĄ-JUSZEŃSKIM CHAZBIJEWICZEM, Prezesem Związku Tatarów Polskich (KALEJDOSKOP KULTUR: MUZUŁMANIE POLSCY)

38/ Spotkanie z Jadwigą NOWAKOWSKĄ, autorką filmów o muzułmanach i Tatarach polskich
(KALEJDOSKOP KULTUR: MUZUŁMANIE POLSCY)

39/ Prezentacja płyty Chavy ALBERSTEIN pt. Di Krenice - prowadził Przemysław PIEKARSKI.
(SPOTKANIE Z PIOSENKĄ JIDYSZ)


PROMOCJE KSIĄŻEK


1/ Promocja książki pt. Kościół katolicki w Polsce a walka z antysemityzmem. Wymiana doświadczeń amerykańskich i polskich w opracowaniu Bohdana W. Oppenheima. Książka jest zbiorem materiałów z konferencji pt. Polski Kościół a walka z antysemityzmem: wymiana doświadczeń amerykańskich i polskich, zorganizowanej 14 czerwca 2000 roku w Centrum Kultury Żydowskiej przez Fundację Judaica wspólnie z Cardinal Bernardin Center w Chicago.

2/ Prezentacja albumu pt. Zanim odeszli... Fotografie odnalezione w Auschwitz. (Before They Perished... Photographs Found in Auschwitz. Vor der Auslöschung... Fotografien gefunden in Auschwitz), wydanego przez Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenaus w Oświęcimiu.
Spotkanie z udziałem Avihu RONENA, Hano LOEWY'ego, Zygmunta PŁUŻNIKA oraz Krystyny OLEKSY. Spotkanie organizowane wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu oraz Instytutem Goethego w Krakowie z okazji otwarcia wystawy w dawnej Saunie
obozowej w Birkenau.

3/ Promocja książki Romy LIGOCKIEJ pt. Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, wydanej przez Wydawnictwo ZNAK. Spotkanie z autorką książki organizowane wspólnie z wydawnictwem ZNAK, prowadzili: Katarzyna ZIMMERER - tłumaczka książki oraz Jerzy ILLG - Redaktor Naczelny ZNAK-u

4/ Promocja książki pt. Królewski Kraków i żydowski Kazimierz w rysunkach Franciszka Turka, wydanej przez Wydawnictwo Akademickie w Krakowie. Spotkanie z udziałem ks. Mieczysława Turka, syna F. Turka.

5/ Spotkanie z Agatą ARASZKIEWICZ, autorką książki Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki. i Bożeną UMIŃSKĄ, autorką książki Postać z cieniem. Portrety Żydówek w literaturze polskiej od końca XIX wieku do 1939 roku. Spotkanie organizowane wspólnie
z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej w ramach Programu Gender.

6/ O mojej przyjaźni z Aleksandrem Hertzem - prezentacja książki Czesława MIŁOSZA, która jest zapisem pierwszego z serii dorocznych wykładów pamięci Alicji i Aleksandra Hertz, jaki odbył się w Centrum Kultury Żydowskiej w ramach BAJIT CHADASZ w 1999 roku. (BAJIT CHADASZ)

7/ Prezentacja współczesnego żydowskiego tłumaczenia Księgi Genezis wraz z komentarzami. Tłumaczenie wydane przez Fundację Ronalda Laudera w Polsce. W spotkaniu udział wzięli tłumacze - Rabin Sacha PECARIC i Ewa GORDON. (BAJIT CHADASZ)

8/ Prezentacja książki Prof. Jerzego TOMASZEWSKIEGO i Prof. Andrzeja CHOJNOWSKIEGO pt. Izrael, wydanej przez Wydawnictwo TRIO w ramach serii wydawniczej Historia państw świata XX wieku.

9/ Promocja książki Prof. Lecha MROZA pt. Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej, zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce.

10/ W ogrodzie pamięci - spotkanie z Joanną OLCZAK - RONIKIER z okazji wydania jej książki pt. W ogrodzie pamięci.


PROJEKCJE FILMOWE


1/ Samson w reżyserii Andrzeja WAJDY. Wprowadzenie: Bartosz KWIECIŃSKI z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ (WĄTKI ŻYDOWSKIE W KINEMATOGRAFII POLSKIEJ)

2/ Dekalog, VIII w reżyserii Krzysztofa KIEŚLOWSKIEGO. Wprowadzenie: Prof. Tadeusz LUBELSKI z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. (WĄTKI ŻYDOWSKIE W KINEMATOGRAFII POLSKIEJ)

3/ Warsaw Ghetto (BBC Documentary)

4/ Requiem dla 500 tysięcy w reżyserii Jerzego BOSSAKA i Wacława KAŹMIERCZAKA Wprowadzenie: Prof. Tadeusz LUBELSKI z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. (WĄTKI ŻYDOWSKIE W KINEMATOGRAFII POLSKIEJ)

5/ Kronika Powstania w Getcie Warszawskim według Marka Edelmana w reż. Jolanty DYLEWSKIEJ (1993 r., 90 min). Wprowadzenie: Prof. Tadeusz LUBELSKI z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. (WĄTKI ŻYDOWSKIE W KINEMATOGRAFII POLSKIEJ)

6/ Wesele w reżyserii Andrzeja WAJDY - projekcja z okazji 100 rocznicy premiery Wesela S. Wyspiańskiego.

7/ Zrozumieć pamięć w reżyserii Małgorzaty IMIELSKIEJ, zrealizowanego przez Telewizję Polską w sierpniu 2000 roku, podczas Programu Letniego Auf den Spuren des jüdischen Erbes in Galizien

8/ Diamonds in the Snow w reżyserii Miry Reym BINFORD

9/ Ten jest z ojczyzny mojej... w reżyserii Krzysztofa BUKOWSKIEGO, scenariusz: Michał SOBELMAN

10/ Gdzie jest mój starszy syn Kain? w reżyserii Agnieszki ARNOLD.

11/ Sąsiedzi w reżyserii Agnieszki ARNOLD.

12/ Jerzy Kosiński w Teatrze STU w reżyserii Franciszka PALOWSKIEGO
(10 ROCZNICA ŚMIERCI JERZEGO KOSIŃSKIEGO)

13/ Przegląd filmów izraelskich z Krakowskiego Festiwalu Filmowego: Blisko i daleko w reżyserii Tzipi TROPE oraz Sioma - wizyta na Białorusi w reżyserii Guy SHANANA. Wprowadzenie: Prof. Tadeusz Lubelski, Dyrektor Krakowskiego Festiwalu FIlmowego

14/ Sanatorium pod klepsydrą w reżyserii Jerzego Wojciecha HASA (BAJIT CHADASZ)

15/ Pociąg życia w reżyserii Radu Mihailenau.
(SETTIMANA DELLA CULTURA EBRAICA - TYDZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

16/ Życie jest piękne w reżyserii Roberto Beginiego.
(SETTIMANA DELLA CULTURA EBRAICA - TYDZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

17/ Dzieci różnych Bogów - Islam oraz Oczywiste - nieoczywiste: Kultura Tatarów - filmy dokumentalne w reżyserii Jadwigi NOWAKOWSKIEJ:
(KALEJDOSKOP KULTUR: MUZUŁMANIE POLSCY)

18/ Die Feuerprobe. Novemberpogrom 1938 w reżyserii Erwina LEISERA. Projekcja zorganizowana we współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie. (ROCZNICA NOCY KRYSZTAŁOWEJ)

19/ Przegląd etiud filmowych studentów Jerusalem Film and Television School. Impreza towarzysząca VIII Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda 2001.

20/ Świadkowie w reżyserii Marcela ŁOZIŃSKIEGO (POLACY I ŻYDZI - ZDERZENIE KULTUR)

21/ Niepożądani w reżyserii Adeli PEEVA

22/ Miejsce urodzenia w reżyserii Pawła ŁOZIŃSKIEGO (POLACY I ŻYDZI - ZDERZENIE KULTUR)


WYSTAWY


1/ Wystawa fotografii Grzegorza GAŁĘZI pt. Fotografie z Zasłoniętym Uchem.

2/ Wystawa malarstwa Jakuba SNIRA (Izrael). Wystawa przygotowana wspólnie
z Towarzystwem Przyjaźni Polsko - Izraelskiej w Warszawie.

3/ Wystawa fotografii Grażyny MAKARA (Kraków) pt. Arcykobiecość.

4/ Wystawa malarstwa na szkle Aliny TOWARNICKIEJ - ALLERHAND (Zakopane)

5/ Wystawa fotografii Moniki KITY (Nowy Sącz) pt. Femina

6/ Wystawa collage fotograficznych Witolda PAWLIKA (Wiedeń) pt. Gedenken an Auschwitz -
Upamiętnienie Oświęcimia
. Wystawa zorganizowana wspólnie z Konsulatem Generalnym
Republiki Austrii w Krakowie.

7/ Wystawa grafiki Pracowni Wklęsłodruku Prof. Andrzeja PIETSCHA na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie

8/ Wystawa malarstwa Kaliny DULKO i rzeźby Remigiusza DULKO (Oświęcim).

9/ Wystawa fotografii Pawła KUBISZTALA (Kraków) pt. Okna Kazimierza

10/ Wystawa fotograficzna Erwina SCHENKELBACHA (Izrael) pt. Malowany ptak, poświęcona pamięci
Jerzego KOSIŃSKIEGO w 10 rocznicę jego śmierci

11/ Wystawa prac konserwatorskich Instituto per l'Arte e Restauro Palazzo Spinelli z Florencji
pt. Arte su Arte. Wystawa organizowana wspólnie z Targami w Krakowie, Włoskim Instytutem
Kultury w Krakowie oraz Instytutem Arkore z Warszawy, jako impreza towarzysząca 4. Targom
Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztuki.

12/ Wystawa malarstwa dzieci romskich z Jarovnic na Słowacji.

13/ Światło - wystawa organizowana wspólnie z galerią Bez Klamek z Suwałk, Fundację Amici di
Tworki z Tworek oraz galerię Miodowa z Krakowa.

14/ Wystawa fotografii Mosze FRUMINA (Izrael) pt. Morze w Akko, zorganizowana wspólnie
z Towarzystwem Przyjaźni Polsko - Izraelskiej w Warszawie.

15/ Wystawa malarstwa Tithy ALEKSANDROWICZ (Izrael)

16/ Wystawa malarstwa Bogdana Bachorczyka (Kraków) pt. Ślady na piasku

17/ Prof. Julian Aleksandrowicz- Krakowianin XX wieku - życie i twórczość - wystawa fotografii
Prof. Juliana Aleksandrowicza, zorganizowana wspólnie z Fundacją im. Prof. Aleksandrowicza
w Krakowie. (BAJIT CHADASZ)

18/ Wystawa malarstwa Franciszka TURKA. (BAJIT CHADASZ)

19/ Ze względu na bycie w kadrze - wystawa fotografii Katarzyny NALEPY (Francja)
(BAJIT CHADASZ)

20/ Wystawa fotografii Jacka CHORĄŻEGO (Kraków) pt. Spojrzenie.

21/ Kierunek Psków. W rosyjskiej spirali. Wystawa fotografii z podróży studyjnej studentów Koła
Wschodniego UJ do Ziemi Pskowskiej.

22/ Na początku - wystawa Marleny Gabrieli VITE LEON (Meksyk) zorganizowana wspólnie
z Instytutem Cervantesa w Warszawie.

KONFERENCJE, SEMINARIA

1/ Dyskusja panelowa dot. sytuacji Romów w Polsce z udziałem: Andrzeja MIRGI, Krystyny GIL
(Stowarzyszenie Kobiet Romskich), ks. Stanisława OPOCKIEGO (Krajowy Duszpasterz Romów),
dr Barbary WEIGL, prowadzenie: Agnieszka SABOR. Dyskusja organizowana wspólnie
z krakowskim biurem Fundacji Polska Akcja Humanitarna.
(KALEJDOSKOP KULTUR - ROMOWIE)

2/ Spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego - członkami Klubu Europejskiego w Suchej
Beskidzkiej

3/ Dyskusja panelowa dotycząca pierwszego żydowskiego współczesnego przekładu Księgi Genezis
na język polski, zorganizowana wspólnie z Fundacją Ronalda S. Laudera, w której udział wzięli:
Czesław MIŁOSZ, Prof. Janusz DANECKI, Rabin Sacha PECARIC, Prof. Ireneusz KANIA,
Prof. Andrzej BOROWSKI oraz Ks. Prof. Andrzej KŁOCZOWSKI

4/ Konferencja dla nauczycieli z Polski i z Litwy pt Jak uczyć o Holocauście zorganizowana wspólnie
z London Jewish Cultural Centre, Akademią Pedagogiczną w Krakowie, Państwowym Muzeum
Oświęcim - Brzezinka, pod auspicjami Task Force for Holocaust Education.

5/ Program letni Jewish - Christian Relations in Contemporary Europe. Case Study: Poland,
zorganizowany wspólnie z Centre for Jewish - Christian Relations Uniwersytetu Cambridge.

6/ Program letni Auf den Spuren des jüdischen Erbes in Galizien

KONCERTY

1/ Koncert harfowy w wykonaniu Franziski HUHN (Niemcy).

2/ Koncert TRIO HAUSOPERA (Włochy) w składzie: Michele MO (flet), Alberto BOCCHINO (gitara)
i Paola MOTTA (fortepian). Koncert zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury
w Krakowie.

3/ Koncert w wykonaniu Marka WALAWENDERA z Warszawy (KONCERTY GITAROWE W CKŻ)

3/ Koncert z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej
I stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

4/ Koncert pieśni Mordechaja Gebirtiga w wykonaniu Trio SHIR-AM (Włochy) w składzie: Faye NEPON
(śpiew), Igor POLESITSKY (skrzypce/altówka), Mauro GROSSI (fortepian). Spektakl w reżyserii
Rudiego ASSUNTINO, aranżacja: Joel HOFFMAN i Igor POLESITSKY.

5/ Koncert pt. Maurice Ravel - pieśni i poematy w wykonaniu Mariusza KOLUCHA (śpiew), Agnieszki
KOŁODZIEJCZYK (sopran) i Marii RYDZEWSKIEJ (fortepian).

6/ Koncert gitarowy w wykonaniu Łukasza KUROPACZEWSKIEGO
(KONCERTY GITAROWE W CKŻ)

7/ Koncert kameralny w wykonaniu Ellen BRASLAVSKY (USA, fortepian) i Jeremy'ego FINDLAYA
(Kanada, wiolonczela)


8/ Koncert kameralny w wykonaniu Krzysztofa KLIMY (klarnet), Doroty IMIEŁOWSKIEJ (wiolonczela)
i Marii SZWAJGER - KUŁAKOWSKIEJ (fortepian).

9/ Koncert kameralny w wykonaniu Krzysztofa POLONKA (Berlin, skrzypce) i Barbary POLONEK
(Berlin, fortepian).

10/ Koncert gitarowy w wykonaniu Marii Esther GUZMAN BLANCO (Hiszpania), zorganizowany
wspólnie z Instytutem Cervantesa w Warszawie.

11/ Koncert w wykonaniu Dimitrisa REGGINOSA (Cypr) (KONCERTY GITAROWE W CKŻ)

12/ Koncert Poezja młodopolska w pieśni w wykonaniu Klaudii ROMEK (sopran), Jacka OZIMKOWSKIEGO (bas/baryton), Marek WIATR (tenor) i Barbary PENDERECKIEJ (fortepian) z okazji 100. rocznicy premiery Wesela S. Wyspiańskiego.

13/ Koncert gitarowy w wykonaniu Piotra TOMASZEWSKIEGO (Warszawa) zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa w Warszawie

14/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu JASCHA LIEBERMAN TRIO w składzie Jascha LIEBERMAN (skrzypce/altówka), Jacek HOŁUBOWSKI (akordeon) i Roman ŚLAZYK (kontrabas).

15/ Recital wiolonczelowy w wykonaniu Teresy KAMIŃSKIEJ (wiolonczela), Mariusza SIELSKIEGO (fortepian) i Marka TOPOROWSKIEGO (klawesyn).

16/ Koncert w wykonaniu Romualda ERENCA (gitara klasyczna), Zbigniewa BRZYSZCZ - MAREK (saksofon tenorowy i sopranowy) (KONCERTY GITAROWE W CKŻ)

17/ Koncert w wykonaniu TRIO COLLAGE (Warszawa) z okazji rocznicy powstania państwa Izrael, zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Izraelskiej

18/ Koncert kameralny w wykonaniu Josepa SANCHO (klarnet) i Bartłomieja KOMINKA (fortepian). Koncert zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa w Warszawie.

19/ Recital fortepianowy w wykonaniu Reginy ZWIEDRIE (Sankt Petersburg), organizowany wspólnie z Kołem Wschodnim studentów UJ.

20/ Koncert w wykonaniu dzieci romskich z Jarovnic na Słowacji, organizowany wspólnie z Krakowskim Biurem Fundacji Polska Akcja Humanitarna

21/ Koncert w wykonaniu Natalii WASIDŁOWEJ, zorganizowany przez Krakowski Klub Dialogu

22/ Koncert gitarowy w wykonaniu Maestro Abla CARLEVARO (Urugwaj)
(KONCERTY GITAROWE W CKŻ)

23/ Koncert kameralny w wykonaniu Jeremy'ego Findlaya (Kanada) oraz Krakowskiego Tria Wiolonczelowego

24/ Koncert pieśni neapolitańskich w wykonaniu Alby PIERRE (Włochy), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie

25/ Koncert fortepianowy w wykonaniu Natalii WASIDŁOWEJ (Kraków) z okazji matury klasy wielokulturowej w VIII LO w Krakowie.

26/ Koncert gitarowy w wykonaniu Carlosa PEREZA (Chile) zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa w Warszawie.

27/ Recital fortepianowy w wykonaniu Pawła KUBICY (Kraków)

28/ - 32/ Koncerty kameralne w ramach Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich (5 koncertów)

33/ Koncert w ramach Festiwalu Andrzeja Panufnika

34/ Koncert młodzieży ze Szkoły Muzycznej II Stopnia w ramach Festiwalu A. Panufnika

35/ Koncert zespołu KROKE w składzie: Jacek KUKURBA (skrzypce / altówka), Tomasz LATO (kontrabas), Jerzy BAWÓŁ (akordeon). (BAJIT CHADASZ)

36/ Koncert na instrumenty perkusyjne w wykonaniu Tomasza SOBAŃCA i Ryszarda HABA (BAJIT CHADASZ)

37/ Koncert gitarowy w wykonaniu Łukasza KUROPACZEWSKIEGO, organizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa w Warszawie

38/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu DI GALITZYANER KLEZMORIM w składzie:
Mariola ŚPIEWAK (klarnet), Grzegorz ŚPIEWAK (akordeon) i Rafał SEWERYNIAK (kontrabas).
(BAJIT CHADASZ)

39/ Hommage a Abel Carlevaro - koncert gitarowy dedykowany pamięci jednego z największych XX-wiecznych gitarzystów, zmarłego 16 lipca 2001 roku w Berlinie. (BAJIT CHADASZ)

40/ Recital fortepianowy w wykonaniu Beaty BILIŃSKIEJ. (BAJIT CHADASZ)

41/ Koncert muzyki sefardyjskiej w wykonaniu Anny JAGIELSKIEJ (sopran, gitara) i Marty STANISŁAWSKIEJ (cymbały, perkusja)
(SETTIMANA DELLA CULTURA EBRAICA - TYDZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

42/ Perły kabaretu Mariana Hemara - koncert piosenek Mariana Hemara w wykonaniu aktorów Teatru Ludowego w Krakowie: Marty BIZOŃ, Ewy KAIM, Bożeny KRZYŻANOWSKIEJ, Rafała DZIWISZA, Jacka Romanowskiego i Janusza SZYDŁOWSKIEGO z towarzyszeniem zespołu muzycznego w składzie: Jerzy KLUZOWICZ (fortepian), Wiesław MURZAŃSKI (kontrabas), Andrzej POPIEL (perkusja) i Janusz WITKO (klarnet, saksofon). Scenariousz i reżyseria: Janusz Szydłowski, choreografia: Jacek Tomasik, opracowanie muzyczne i aranżacje: Jerzy Kluzowicz.
(BAJIT CHADASZ)

43/ Koncert gitarowy w wykonaniu Andrei VETTORETTIEGO.
(SETTIMANA DELLA CULTURA EBRAICA - TYDZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

44/ Leopold Kozłowski i przyjaciele - koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Leopolda KOZŁOWSKIEGO, Katarzyny JAMRÓZ, Marty BIZOŃ, Katarzyny ZIELIŃSKIEJ i Andrzeja ROGA (BAJIT CHADASZ)

45/ Koncert kameralny w wykonaniu młodzieżowej orkiestry CONCERTO LAMELLI (Kraków) pod dyrekcją Wiesława GRZEGORSKIEGO.

46/ Koncert w wykonaniu Grzegorza KRAWCA (gitara) i Pawła ZALEJSKIEGO (skrzypce). (KONCERTY GITAROWE W CKŻ)

47/ Koncert w wykonaniu zespołu LIBERTRIO w składzie: Galina MARKOWA (fortepian), Aleksandra WYSZKOWSKA (flet) i Jacek GREKOW (akordeon). (8 ROCZNICA OTWARCIA CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

48/ Koncert kameralny w wykonaniu Klaudii ROMEK (sopran), Agnieszki MONASTERSKIEJ (mezzosopran), Jacka OZIMKOWSKIEGO (bas/baryton) i Barbary PENDERECKIEJ (fortepian).

49/ Koncert w wykonaniu Adama ZALASA. (KONCERTY GITAROWE W CKŻ)

50/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu DI GALITZYANER KLEZMORIM podczas Festiwalu Przemyska Jesień Muzyczna w Przemyślu

51/ Koncert wokalny pt. Modern & Etno w wykonaniu Mariusza KOLUCHA (śpiew, recytacja), Anny ŚLIWY (instrumenty strunowe) oraz Joanny STRÓŻ (instrumenty perkusyjne)

52/ Utwory zaginione - koncert kameralny w wykonaniu orkiestry młodzieżowej CONCERTO LAMELLI pod dyrekcją Wiesława GRZEGORSKIEGO

53/ Koncert kameralny w wykonaniu DUO PEPICELLI (Włochy), organizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie

54/ Koncert muzyki synagogalnej oraz pieśni żydowskich w wykonaniu CHÓRU SYNAGOGALNEGO z Lipska, pod dyrekcją Maestro Helmuta KLOTZA. Soliści: Cornelia ENTLING (alt, Opera w Lipsku), Maestro Helmut KLOTZ (tenor, Opera w Lipsku), Rolf HAUNSTEIN (baryton, Opera w Zurychu) oraz Clemens POSELT (organy / fortepian, Opera w Lipsku)

55/ Koncert jazzowy w wykonaniu Adama MAKOWICZA (fortepian)

56/ Koncert sylwestrowy w wykonaniu orkiestry młodzieżowej CONCERTO LAMELLI pod dyrekcją Wiesława GRZEGORSKIEGO


INNE ZDARZENIA


1/ - 3/ Aukcja pocztówek zorganizowana przez Antykwariat RARA AVIS w Krakowie (trzykrotnie)

4/ - 6/ Aukcja Antykwaryczna organizowana przez Antykwariat RARA AVIS w Krakowie (trzykrotnie)

7/ Uroczyste spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Opieki nad Majdankiem w Krakowie z okazji rocznicy likwidacji getta w Krakowie

8/ MARSZ PAMIĘCI z okazji 58. rocznicy likwidacji Getta Krakowskiego, organizowany przez Fundację Judaica wspólnie z Towarzystwem Przyjaźni Polsko - Izraelskiej, Stowarzyszeniem Festiwal Kultury Żydowskiej oraz Stowarzyszeniem Krakowski Klub Dialogu.

9/ Warsztaty dla II pokolenia dzieci Holocaustu z Prof. Marią ORWID

10/ Spotkanie Towarzystwa Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata

11/ - 14/ Spotkanie Krakowskiego Klubu Dialogu im. B. Offena (czterokrotnie)

15/ Spotkanie Krakowskiego Towarzystwa Przewodników

16/ Wykłady dla studentów programu LEXIA International

17/ Warsztaty tańca żydowskiego zorganizowane przez II pokolenie dzieci Holocaustu

18/ Spotkanie z Mikem Stanerem, survivorem, dla grupy z Niemiec

19/ Telewizyjny Festiwal Filmów Dokumentalnych i Programów Etnicznych At Home / U siebie

20/ Wręczenie medali Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, zorganizowane przez Ambasadę Izraela w Warszawie.

21/ Uroczyste spotkanie organizowane przez Krakowski Oddział Towarzystwa Opieki nad Majdankiem.

22/ Warsztaty jazzowe dla młodzieży szkół muzycznych z Adamem MAKOWICZEM.


ZDARZENIA KOMERCYJNE

1/ - 4/ Szkolenie dla pracowników firmy PepsiCo (czterokrotnie)

5/ Posiedzenie Zarządu Banku BWR

6/ Szkolenie dla pracowników Banku BWR

7/ Konferencja zorganizowana przez RT Hotels w Krakowie

8/ Szkolenie organizowane przez firmę Capital Management Poland S.A.

9/ Prezentacja drukarek wielkoformatowych zorganizowana przez firmę Plot System

10/ Seminarium zorganizowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

11/ Konferencja zorganizowana przez firmę Polskie Projekty Inwestycyjne S.A.

12/ Szkolenie zorganizowane przez firmę SKK - Systemy Kodów Kreskowych

13/ Prezentacja zorganizowana przez firmę Meeting Factory z Krakowa

14/ Konferencja dotycząca AIDS zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

15/ Szkolenie dla nauczycieli ze Szwecji

16/ Prezentacja zorganizowana przez firmę Immergas Polska

17/ Szkolenie zorganizowane przez firmę AC Nielsen

18/ Prezentacja zorganizowana przez firmę PPHU Alces

19/ Szkolenie zorganizowane przez firmę Amber-Tour

20/ Seminarium zorganizowane przez firmę BP Kampio

21/ Szkolenie zorganizowane przez OST Gromada

Ponadto sprzęt konferencyjny, będący własnością Fundacji Judaica obsługuje konferencje i szkolenia organizowane poza Centrum Kultury Żydowskiej.


WIZYTY VIP


1/ Andrzej Urbańczyk, Poseł na Sejm RP

2/ Jerzy Stankiewicz - Szef Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich

3/ Hans Golombek, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Warszawa

4/ Simone Hilfstein Scheumann, New Cracow Friendship Society

5/ Everardo Corona, Charge d' Affaires Ambasady Meksyku w Warszawie

6/ Janusz Postolko, Konsul Honorowy Meksyku w Warszawie

7/ Ambasador Jerzy Bahr, Ambasador RP w Wilnie

8/ Prof. Erik Dauzenroth, Giessen

9/ Grupa dziennikarzy z telewizji francuskiej

10/ Jürgen Gnauck, Premier Turyngii

11/ Andrzej Sepioł, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

12/ Michael Handelzats, krytyk teatralny, Book Reviev

13/ Etgar Lefkovits, Dallas

14/ Prof. Marek Jassem, Bydgoszcz

15/ Dr. Mira Brichto, R'fa-aye-nu Society, Cincinnati

16/ Heide Simonis, Premier Schleswig-Holstein

17/ Goście Ambasady Polskiej w Kopenhadze

18/ Karol Zenwirt, Kanada

19/ Rabin David Novak, Chicago

20/ Jolanta A. Drzewiecka, Washington State University

21/ Prof. Viktoria Hertling, Dyrektor, Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies in Reno, Nevada

22/ Minister Marek Szymański, Doradca Prezydenta RP

23/ Tadeusz Prokopiuk, Dyrektor Biura SKOZK w Krakowie

24/ Dyrektorzy muzeów z Danii - wizyta przygotowana przez Ambasadę Polską w Kopenhadze i Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie

25/ Finn Andersen, Dyrektor Duńskich Instytutów Kultury

26/ Magda Vasarjova, Ambasador Słowacji w Polsce

27/ Helena Jacosova, Dyrektor Instytutu Słowackiego w Krakowie

28/ Helmut Schuchardt, Centrala Kształcenia Politycznego w Turyngii

29/ Paweł Novak, korespodent radiowy "Radio Zurnal" w Pradze

30/ Jan Melichar, korespondent czeskiej agencji informacyjnej

31/ Dr. Edward Kossol, Genewa

32/ Dr. Joachim Rogall, Robert Bosch Stiftung, Stuttgart

33/ John Williams, Australia

34/ Prof. Leon Kieres, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej

35/ Joseph O'Keefe SJ, Boston College

36/ Prof. Stanley Blejwas, członek Rady Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie

37/ Rev. Canon Michael Ipgrave, Lester, Wielka Brytania

38/ Paul B. Uebbing, Konsul RFN w Krakowie

39/ Dena Geibert, The Warsaw Voice

40/ Prof. Gideon Forster, Uniwersytet w Jerozolimie

41/ Deputowani do Parlamentu Europejskiego w Brukseli

42/ Erwin Starnitzky, Radca Minister, Ambasada Niemiec w Polsce

43/ Dr Herman Bünz, Dyrektor Fundacji Eberta w Polsce

44/ Dr Kurt Hengl, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Niemcy

45/ Prof. Ludwig Podoshin, Hajfa

46/ Pastor Friedrich Magirus, Lipsk

47/ Prof. Janine P. Holc, Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu w Baltimore, USA

48/ Francisco Jose Cruz Gonzales, Ambasador Meksyku w Polsce

49/ Josep Maria de Sagarra, Dyrektor Instytutu Cervantesa w Warszawie

50/ Grietje Keller, dziennikarz z Amsterdamu


GRUPY ZAGRANICZNE


1/ Grupa studentów z Cambridge, Wielka Brytania

2/ Grupa studentów z Lipska

3/ Grupa z Drezna

4/ Grupa studentów z Niemiec

5/ Grupa z Danii

6/ Grupa studentów z Niemiec

7/ Aktorzy teatru z Tokio

8/ Grupa żydowska z Dniepropietrowska

9/ Grupa studentów amerykańskich z Pragi

10/ Grupa studentów z Wielkiej Brytanii

11/ Grupa studentów z Hannoweru

12/ Grupa studentów z Central European Educational Tour USA

13/ Grupa z Niemiec

14/ Grupa studentów niemieckich

15/ Grupa studentów z Izraela

16/ Grupa wolontariuszy z Kolonii

17/ Grupa młodzieży szkolnej z Anglii

18/ Grupa żydowska z Ameryki i Izraela - studenci jesziwy

19/ Grupa studentek z Izraela

20/ Grupa z Niemiec

21/ Grupa z Monachium

22/ Studenci z Niemiec

23/ Grupa z Kościoła Ewangelickiego w Hamburgu

24/ Uczestnicy sympozjum Orthodoxy's Confrontation with Modernity in Poland, organizowanego przez R'fa-aye-nu Society z Cincinnati

25/ Grupa młodzieży niemieckiej z Landu Schlezwig-Holsztyn

26/ Szwajcarska grupa lekarzy

27/ Grupa młodzieży z Berlina

28/ Grupa studentów Alma College z USA

29/ Grupa uczniów szkoły publicznej w Berlinie

30/ Grupa z Niemiec

31/ Grupa z Niemiec

32/ Grupa pielgrzymów z Austrii

33/ Grupa nauczycieli z Białorusi

34/ Grupa młodzieży z liceów berlińskich

35/ Członkowie Rotary Club z Hamburga

36/ Grupa lekarzy z USA, gości Kliniki Psychiatrycznej AM w Krakowie

37/ Studenci z Erfurtu

38/ Grupa 20 pastorów z Hassle w Niemczech

39/ Grupa żydowska z USA

40/ Grupa żydowska z USA

41/ Stypendyści Fundacji Rockefellera - goście Fundacji Batorego

42/ Grupa młodzieży z Wiesbaden i Frankfurtu n/Menem

43/ Grupa studentów z USA

44/ Grupa młodzieży z Badenii - Wirtembergii

45/ Grupa nauczycieli i przewodników z Yad Vashem z Alexem Danzigiem

46/ Grupa żydowskich dziennikarzy z USA

47/ Grupa z National Polish American - Jewish American Council

48/ - 50/ Grupa amerykańska z Elders Hostel (trzykrotnie)

51/ Grupa wolontariuszy Friedensdienst z Niemiec z Panią Elżbietą Lee-Holscher

52/ Grupa amerykańskich studentów ze Szkoły Letniej UJ

53/ Grupa niemiecka z Berlina

54/ Grupa niemiecka - Bildungswerk z Frankfurtu

55/ Grupa niemieckich uczniów Rudolf-Steiner-Schule z Hagen

56/ Grupa uczniów z Izraela

57/ Grupa nauczycieli z Cluj w Rumunii - uczestników seminarium w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

58/ Grupa z Renner Institute w Wiedniu

59/ Niemiecka grupa z Hamburga

60/ Grupa z Izraela z Kibucu Nir-Oz

61/ Grupa młodzieży niemieckiej z Frankfurtu - gości VI LO Krakowie

62/ Grupa turystów z Kassel z Niemiec

63/ Grupa dziennikarzy z Berlina i Hamburga

64/ Chór kościelny z Drezna

65/ Grupa bibliotekarzy z Düsseldorfu.

66/ Grupa turystów z Düsseldorfu.

67/ Międzynarodowa grupa młodzieży - gości Fundacji KARTA

68/ Grupa Bildungswerk z Düsseldorfu

69/ Grupa studentów z Düsseldorfu, gości Instytutu Historii UJ

70/ Grupa studentów ze Stuttgartu

71/ Członkowie chóru z Hamburga

72/ Grupa uczniów z Saksonii

73/ Grupa studentów z Geritz i Stuttgartu

74/ Grupa uczniów klasy z "Europa Schule" w Monarchium

75/ Grupa uczniów z Jerozolimy

76/ Grupa młodzieży z gminy żydowskiej w Metz, Francja

77/ Grupa uczniów z Carl-Bechstein-Gymnasium w Erkner koło Berlina

78/ Grupa liderów politycznych z USA, uczestników seminarium organizowanego Przez Szkołę Liderów w Warszawie

79/ Grupa niemiecko - czeska z Fuldy i Pragi - studenci historii i pedagogiki, uczestnicy seminarium historycznego w Centrum im. Dzielskiego w Krakowie

80/ Specjaliści konserwatorzy zabytków z Ukrainy - goście SKOZK-u w Krakowie

81/ Grupa uczniów z Solling Oberschule w Berlinie

82/ Grupa żydowska z Australii

GRUPY POLSKIE

1/ Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Tychach

2/ Grupa z Gimnazjum w Dąbrowie Górniczej

3/ Grupa studentów

4/ Grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze

5/ Grupa uczniów z VII LO w Warszawie

6/ Grupa studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego

7/ Grupa uczniów I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

8/ Studenci Wydziału Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

9/ Grupa uczniów z Krakowa

10/ Grupa uczniów z Krakowa

11/ Grupa nauczycieli z Krakowa - uczestników programu Edukacja europejska

12/ Grupa uczniów Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej

13/ Grupa uczniów Gimnazjum w Gliwicach

14/ Grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowsku

15/ Grupa uczniów z Warszawy

16/ Grupa uczniów gimnazjum w Opolu

17/ Grupa z I LO w Skarżysku - Kamiennej

18/ Grupa uczestników warsztatów terapii zajęciowej z Krakowa

19/ Członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Izraelskiej w Katowicach

20/ Grupa osób z Liceum Księgarskiego w Krakowie

21/ Grupa uczennic z pierwszej klasy hiszpańskiej z VI LO w Krakowie

22/ Grupa z II Liceum w Katowicach

23/ Siostry zakonne ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik w Krakowie

24/ Grupa uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej

25/ Grupa Paulinów z klasztoru Na Skałce w Krakowie

26/ Grupa dzieci niewidomych i niedowidzących z Krakowa

27/ Uczniowie VI LO w Krakowie

28/ Uczniowie VIII LO w Krakowie

29/ Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Bochni

30/ Grupa uczniów z I LO w Szczecinie

31/ Grupa młodzieży z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie

32/ Grupa studentów Animacji Kultury z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

33/ Grupa nauczycieli z Małopolski - uczestnicy seminarium dla prowadzących Kluby Europejskie w szkołach

34/ Grupa nauczycieli z Krakowa, uczestników seminarium pt. "Europa to także my"
powrót

Centrum Kultury Żydowskiej
na Kazimierzu w Krakowie
ul. Meiselsa 17, 31-058 Kraków


tel. (12) 430 64 49, 430 64 52
fax (12)430 64 97
Copyright © Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej 2002-2007
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: firlet.com
Aktualizacja: Multimedia Partner Sp. z o.o.