Cele i założenia
Idea utworzenia Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej zrodziła się w Krakowie, w końcu lat 80-tych, w czasie wielkich historycznych przemian w Polsce - w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy żydowskiej w Krakowie, Pana Czesława Jakubowicza. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, a 24 listopada 1993 roku, pod jej auspicjami otwarto Centrum Kultury Żydowskiej. Inicjatywa obywatelska - to najlepszy opis tego przedsięwzięcia, którego głównymi celami są:

 • ochrona żydowskiego dziedzictwa na krakowskim Kazimierzu i zachowanie pamięci o wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz o polsko-żydowskim sąsiedztwie,

 • rozpowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich wśród młodego pokolenia,

 • tworzenie platformy dla dialogu polsko-żydowskiego,

 • promowanie wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego.
 • Copyright © Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej 2002-2007
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Realizacja: firlet.com
  Aktualizacja: Multimedia Partner Sp. z o.o.