Program Dni Muzyki Feliksa Mendelssohna (2010)

V DNI MUZYKI
FELIKSA MENDELSSOHNA

Kraków, 7 - 15 maja 2010

V Dni Muzyki Feliksa Mendelssohna odbywaj± się w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina i Roberta SchumannaPi±tek, 7 maja 2010, godz. 19.00 (więcej)
Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17

KONCERT INAUGURACYJNY
Zemlinsky Quartet (Republika Czeska):
Frantiąek Souček (1. skrzypce)
Petr Stříľek (2. skrzypce)
Petr Holman (altówka)
Vladimír Fortin (wiolonczela)
W programie utwory: Juana Crisostomo Arriagi,
Roberta Schumanna, Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego.


Sobota, 8 maja 2010, godz. 19.00 (więcej)
Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17

Daniel Pióro /Wielka Brytania/ (skrzypce)
Carson Becke /Kanada/ (fortepian)
W programie utwory: W.A. Mozarta,
F. Chopina, F. Oehlera, C. Francka, F. Mendelssohna-Bartholdy'ego.


Niedziela, 9 maja 2010, godz. 19.00 (więcej)
Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17

Koncert Leibniz Trio (Niemcy)
pod patronatem Deutscher Musikrat i Instytutu Goethego w Krakowie
Hwa-Won Pyun (skrzypce)
Lena Wignjosaputro (wiolonczela)
Nicholas Rimmer (fortepian)
W programie utwory: W.A. Mozarta,
F. Mendelssohna-Bartholdy'ego, M. Ravela.


Poniedziałek, 10 maja 2010, godz. 20.30 (więcej)
Bazylika OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12

KONCERT ORGANOWY
pod patronatem Klasztoru OO. Dominikanów w Krakowie
Andrzej Białko (Polska)
W programie utwory: J.S. Bacha, F. Liszta, F. Mendelssohna-Bartholdy'ego.


Wtorek, 11 maja 2010, godz. 19.00 (więcej)
Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17

CHOPIN NA GITARĘ
Jan Oberbek /Polska/ (gitara)
W programie utwory: J.N. Bobrowicza, F. Chopina, J. Oberka.


¦roda, 12 maja 2010, godz. 19.00 (więcej)
Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17

Koncert pod patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie
Slovak Quartet (Słowacja):
Juraj Tomka (1. skrzypce)
Eduard Pingitzer (2. skrzypce)
Július ©oąka (altówka)
Martin «aľký (wiolonczela)
oraz Jan Jakub Bokun (klarnet)
W programie utwory: F. Mendelssohna-Bartholdy'ego,
F.P. Schuberta, W.A. Mozarta.


Czwartek, 13 maja 2010, godz. 19.00 (więcej)
Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17

Wieczór filmowy pod patronatem Associazione Medelssohn w Mediolanie
Mendelssohn & Chopin
"Mendelssohn nieznany" - film dok., reż. Angelo Bozzoliniego
"Chopin?s Afterlife" - film dok., reż. Ophry Yerushalmi


Pi±tek, 14 maja 2010, godz. 19.00 (więcej)
Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17

Koncert pod patronatem Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Getyndze
Marcin Koziak /Polska/ (fortepian)
W programie utwory F. Chopina.


Sobota, 15 maja 2010, godz. 19.00 (więcej)
Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17

Koncert pod patronatem Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie i Austriackiego Forum Kultury
Michaela Girardi /Austria/ (skrzypce)
Peter Langgartner /Austria/ (altówka)
Jeremy Findlay /Kanada/ (wiolonczela)
Elena Braslavsky /USA/ (fortepian)
W programie utwory: Roberta Schumanna,
F. Mendelssohna-Bartholdy'ego, W.A. Mozarta.

do góry
Copyright © Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej 2002-2007
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: firlet.com
Aktualizacja: Multimedia Partner Sp. z o.o.