Rada Fundacji
Adam BARTOSZ - etnograf, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Autor wielu publikacji, poświęconych tematyce żydowskiej w Tarnowie i w Małopolsce, jak również o tematyce romskiej. Jest Prezesem Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.

Prof. Jan BŁOŃSKI, emerytowany profesor historii literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor wielu publikacji, w tym także powszechnie znanego eseju pt. Biedni Polacy patrzą na getto, opublikowanego w Tygodniku Powszechnym 11 stycznia 1987 roku. W roczniku Polin, tom II, opublikowano jego wersję angielską W roku 1994, pod tym samym tytułem, ukazał się zbiór esejów poświęconych problematyce polsko – żydowskiej. Jeden z założycieli Fundacji Judaica, a od 2001 roku – przewodniczący Rady Fundacji.

Dr Eugeniusz DUDA, dyrektor Muzeum Judaistycznego na Kazimierzu w Krakowie, autor wielu publikacji poświęconych dziejom Żydów w Krakowie, w tym m.in. książki pt. Krakowskie Judaica, wydanej w 1991 r. Jej angielska edycja ukazała się w roku 1999. Jeden z założycieli Fundacji Judaica.

Prof. Józef A. GIEROWSKI, emerytowany profesor historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1981–1986 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel i pierwszy dyrektor Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce UJ, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Autor około 300 publikacji. Jeden z założycieli Fundacji Judaica. W latach 1991–2001 przewodniczący Rady Fundacji Judaica.

Prof. Dr Józef Krzysztof GIEROWSKI - prawnik, psycholog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładem Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest założycielem Europejskiej Grupy Badawczej ds. Psychiatrii Sądowo-Społecznej z siedzibą w Maastricht oraz członkiem Komisji Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Pastor Joern-Erik GUTHEIL, pastor ewangelicki, członek Rady Kościelnej Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii.

Dr Bogusław KRASNOWOLSKI, historyk sztuki, autor wielu publikacji poświęconych historii Kazimierza, historii architektury i planowania przestrzennego. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Ks. Stanisław MUSIAŁ SJ, Jezuita, eseista, współpracownik Tygodnika Powszechnego. Autor wielu artykułów z zakresu stosunków chrześcijańsko – żydowskich i polsko – żydowskich. Uczestnik spotkań w Genewie w 1986 i 1987 roku, w sprawie klasztoru Karmelitanek w Oświęcimiu.

Dr Richard O. ORES, urodzony w Krakowie, były więzień getta w Krakowie, obozu Auschwitz-Birkenau i Dachau. Lekarz z zawodu, obecnie mieszka w Nowym Jorku.

Dr Franciszek PALOWSKI, absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także dziennikarstwo na Columbia University w Nowym Jorku. Przez 20 lat pracował jako dziennikarz w Telewizji Kraków, współpracował z wieloma dziennikami i czasopismami. Jeden z założycieli Fundacji Judaica, a od 2001 - wiceprzewodniczący Rady Fundacji Judaica.

Lilly POHLMAN, urodzona w Krakowie, wojnę przeżyła w ukryciu we Lwowie. Od 1946 roku mieszka w Londynie.

Michał SOBELMALN, urodzony w Sosnowcu, w 1969 wraz z ojcem wyemigrował do Izraela, skończył studia historyczne na Uniwersytecie Hebrajskim, gdzie później pracował do 1992 roku. W 1987 roku przyjechał do Polski na Uniwersytet Śląski jako stypendysta UNESCO. Od 1992 roku mieszka wraz z żoną w Polsce, pracując najpierw w Agencji Żydowskiej, a następnie w Ambasadzie Izraela w Warszawie. Zajmuje się pracą translatorską i realizacją filmów dokumentalnych. W roku 2003 został wyróżniony nagrodą Fundacji Popierania Niezależnej Kultury Polskiej POLCUL.

Rafael F. SCHARF, absolwent Gimnazjum Hebrajskiego w Krakowie i Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1938 roku mieszka w Londynie. Współzałożyciel i współwydawca londyńskiego czasopisma The Jewish Quarterly. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie w Giessen i na programach letnich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu publikacji o tematyce żydowskiej i polsko - żydowskiej, w tym m. in. zbioru esejów pt. Co mnie i Tobie Polsko... Eseje bez uprzedzeń”, wydanego przez Fundację Judaica w 1996 roku (wyd. II – 1999). Jeden z założycieli Fundacji Judaica, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Judaica.

Piotr SYMOŁON prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów Administracji Europejskiej. Jest pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa.

Małgorzata WALCZAK jest absolwentką Wydziału Matematyki UJ, pracuje jako tłumacz języka angielskiego. W latach 1990 - 1994 była Radną Miasta Krakowa. Brała udział w pracach zespołu opracowującego "Plan działań na rzecz rewitalizacji Kazimierza" w ramach programu Unii Europejskiej ECOS, a w latach 1994 - 2000 była Koordynatorem Programowym Biura Lokalnego Kazimierz. Obecnie jest Wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Królewskiego Miasta Kazimierz, członkiem Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej. Mieszka na Kazimierzu od 1961 roku.

Prof. Jacek WOŹNIAKOWSKI, emerytowany profesor historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO. Przewodniczący Rady Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek Akademii Europejskiej w Krakowie. Jeden z założycieli Fundacji Judaica.

do góry
Copyright © Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej 2002-2007
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: firlet.com
Aktualizacja: Multimedia Partner Sp. z o.o.