Program miesięczny /...roczne sprawozdania

FUNDACJA JUDAICA
CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ
na Kazimierzu w Krakowie

FUNDACJA JUDAICA
CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ
na Kazimierzu w Krakowie

RAPORT PROGRAMOWY 2 0 0 2


Pomiędzy 1 stycznia i 31 grudnia 2002 roku odbyło się w CKŻ 199 zdarzeń o charakterze programowym (wykłady, spotkania promocyjne, konferencje, seminaria, koncerty, wystawy i projekcje filmów) oraz miało miejsce 251 wizyt, w tym 140 wizyt grup zagranicznych, 44 - grup
z Polski oraz 67 wizyt osobistości świata kultury i polityki.

W sierpniu 2002 roku odbyła się kolejna edycja programu letniego Auf den Spuren des jüdischen Erbes in Galizien, w której wzięli udział uczestnicy z Niemiec, Austrii, Szwecji, Ukrainy oraz z Polski.

W marcu roku oraz w listopadzie 2002 roku odbyły się również dwie kolejne edycje programu Kalejdoskop kultur, poświęcone Ukraińcom oraz Ormianom w Polsce.

WYKŁADY

1/ Spotkanie z Michaelem SCHUDRICHEM, Rabinem Warszawy i Łodzi, które prowadził Prof. Jan WOLEŃSKI. (Polacy i Żydzi - od nowa?)

2/ Jan Karski i jego misja - spotkanie z Jerzym KORCZAKIEM, autorem książki o Janie Karskim

3/ Formy ekspresji w muzyce sefardyjskiej - spotkanie z Marią Luisą GARCIA (Hiszpania) ilustrowane przykładami muzyki Żydów sefardyjskich, zorganizowane wspólnie z Instytutem Cervantesa w Warszawie

4/ Nowe myślenie Kościoła o Żydach i judaizmie - spotkanie z Księdzem dr. Romualdem Jakubem WEKSLEREM-WASZKINELEM
(Dzień judaizmu w kościele katolickim)

5/ Poświąteczne refleksje - spotkanie z Ks. Stanisławem MUSIAŁEM SJ
(Spotkania chrześcijaństwa z judaizmem)

6/ Miejsce pamięci Bełżec - spotkanie z Jerzym NOWAKOWSKIM z US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Markiem DUNIKOWSKIM, architektem oraz Andrzejem SOŁYGĄ, rzeźbiarzem - autorami projektu rozwiązania przestrzennego na terenie byłego obozu w Bełżcu (Rocznica wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau)

7/ Spotkanie z Tadeuszem MAZOWIECKIM
(Rozmowy o integracji Polski z Unią Europejską)

8/ Spotkanie ze Stanisławem KRAJEWSKIM, które prowadził Prof. Jan WOLEŃSKI
(Polacy i Żydzi - od nowa?)

9/ Prasa żydowska w okresie międzywojennym -wykład dr. Seana MARTINA (USA)

10/ Spotkanie z Prof. dr hab. Adamem ZIELIŃSKIM, byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich (Wokół demokracji i tolerancji)

11/ Spotkanie z Prof. Jerzym JEDLICKIM i Sergiuszem KOWALSKIM, które prowadził Prof. Jan WOLEŃSKI. (Polacy i Żydzi - od nowa?)

12/ Polska wieś - spotkanie z dr Marią STOLZMAN (Rozmowy o integracji Polski z Unią Europejską)

13/ Polska przed wielką zmianą. - spotkanie z Prof. Leną KOLARSKĄ-BOBIŃSKĄ z Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie
(Wokół demokracji i tolerancji)

14/ Polityka w marcu, marzec w "Polityce" - spotkanie z Mieczysławem F. RAKOWSKIM (Rocznica marca'68)

15/ Sąsiedzi tradycji wschodniej - Ukraińcy. - spotkanie z Ojcem Markiem SKÓRKĄ, Protoihumenem Klasztoru Bazylianów w Warszawie
(Kalejdoskop kultur - Ukraińcy)

16/ Ukraińcy w Polsce po II wojnie światowej - w poszukiwaniu własnej tożsamości - spotkanie z Piotrem TYMĄ, Sekretarzem Związku Ukraińców w Polsce (Kalejdoskop kultur - Ukraińcy)

17/ Polska i Ukraina - próba bilansu: osiągnięcia i zagrożenia - spotkanie z Prof. Bohdanem OSADCZUKIEM (Berlin)
(Kalejdoskop kultur - Ukraińcy)

18/ Jak pisać o Zagładzie? - spotkanie z Prof. Michałem GŁOWIŃSKIM

19/ Spotkanie z Ks. Prof. Michałem CZAJKOWSKIM, które prowadził Prof. Jan WOLEŃSKI. (Polacy i Żydzi - od nowa?)

20/ Spotkanie z Prof. dr hab. Andrzejem ZOLLEM, Rzecznikiem Praw Obywatelskich (Wokół demokracji i tolerancji)


21/ Tajne kahały w kolonialnej Ameryce Łacińskiej. - wykład Prof. Jana SZEMIŃSKIEGO (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie)

22/ Spotkanie z Prof. Stefanem NIESIOŁOWSKIM, które prowadził Prof. Jan WOLEŃSKI. (Polacy i Żydzi - od nowa?)

23/ Po co Polska Unii - po co Unia Polsce? - spotkanie z red. Andrzejem JONASEM, Redaktorem Naczelnym The Warsaw Voice
(Rozmowy o integracji Polski z Unią Europejską)

24/ Biblia hebrajska i Biblia chrześcijańska. O dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej (2001) - wykład Ks. Prof. Jerzego CHMIELA (Biblia a historia)

25/ Europa mojej wyobraźni - spotkanie z Prof. Piotrem NOWINA-KONOPKĄ, Rektorem Kolegium Europejskiego w Natolinie.
(Rozmowy o integracji Polski z Unią Europejską)

26/ Images of Christian-Jewish Relationship: From Anti-Semitism to Covenantal Partners - wykład Ks. Prof. Johna PAWLIKOWSKIEGO (Chicago)

27/ Ten nie jest z ojczyzny mojej... Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu - spotkanie z Prof. Stanisławem STABRO, które prowadził Prof. Jan WOLEŃSKI. (Polacy i Żydzi - od nowa?)

28/ Spotkanie z Jakubem MÜLLEREM z Nowego Sącza, mieszkającym w Malmö, z okazji rocznicy śmierci Mordechaja GEBIRTIGA

29/ Spotkanie z Ambasadorem Izraela w Polsce, Prof. Szewachem WEISSEM i Ambasadorem Polski w Izraelu - Maciejem KOZŁOWSKIM
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

30/ Jerozolima niebiańska i ziemska - wykład Rabina Sachy PECARICA
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

31/ Medycyna a współczesny judaizm - wykład Rabina Sachy PECARICA
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

32/ Spotkanie z Konstantym GEBERTEM
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

33/ Spotkanie ze Stellą MÜLLER-MADEJ z okazji 59. rocznicy likwidacji getta krakowskiego.

34/ Syjonizm - wykład dr. Erica PETRY z Uniwersytetu w Bazylei
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

35/ Izrael - państwo a religia - wykład Mecenasa Uri HUPPERTA z Izraela
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

36/ Geopolityka Jerozolimy i konflikt izraelsko - palestyński - wykład Zeva BARANA, Konsula Honorowego Polski w Izraelu
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

37/ Kibuc - cele, założenia, rzeczywistość - wykład Beniamina ANOLIKA z kibucu Bohaterów Getta w Izraelu
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

38/ Zmiany w nauczaniu o Holokauście w szkołach izraelskich - wykład Batti GILAD z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

39/ Spotkanie z Prof. Leonem KIERESEM z Instytutu Pamięci Narodowej, które prowadził Prof. Jan WOLEŃSKI (Polacy i Żydzi - od nowa?)

40/ Geven a Yidish Poyln: Yiddish Memoirs and the Representation of Jewish Life in pre-War Poland - wykład Rabina Adama RUBINA z Theological Union (Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

41/ The Babilonian Exile: The Survival of National Minority in a Cultural Developed Foreign Milieu - wykład Prof. Israela EPH'AL z Izraela (Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

42/ Polska w literaturze izraelskiej - wykład dr Shoshany RONEN z Izraela
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

43/ Mozaika wielokulturowa Izraela - wykład Michała SOBELMANA z Ambasady Izraela w Polsce
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

44/ Europe and the Middle-East Conflict - wykład Prof. Ernsta Ludwiga EHRLICHA z Uniwersytetu w Bazylei, Przewodniczącego B'nei B'rith w Europie, zorganizowany wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera w Warszawie
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

45/ Reflexion on the Presence of the Central and Eastern Europe in Israel Society - wykład prof. Shlomo AVINERI z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie (Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

46/ Kibucnik z Nir-Oz - spotkanie z Alexem DANZIGIEM z Kubicu Nir Oz w Izraelu
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

47/ Spotkanie z Prof. Szewachem WEISSEM, Ambasadorem Izraela w Polsce, które prowadził Prof. Jan WOLEŃSKI (Polacy i Żydzi - od nowa?)

48/ 20th Century Polish - Jewish Poets in the Americas: Thoughts on Culture, Language and Memory - wykład Prof. Leah WATSON-ZAZULIER z USA (Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

49/ Izrael - Palestyńczycy: Co dalej - spotkanie z Konstantym GEBERTEM
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

50/ Spotkanie z Prof. Marią ORWID, zorganizowane wspólnie z Krakowskim Oddziałem Towarzystwa Opieki nad Majdankiem

51/ Sonderaktion Krakau - losy profesorów L. Sternbacha, W. Ormickiego, J. Metallmanna - spotkanie z dr. Jochenem AUGUSTEM
(Rocznica Sonderaktion Krakau)

52/ Stan konfliktu izraelsko - palestyńskiego - spotkanie z Prof. Israelem GUTMANEM z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie

53/ Historia Ormian w Polsce - wykład dr. Krzysztofa STOPKI z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kalejdoskop kultur: Ormianie w Polsce)

54/ Nowa ormiańska emigracja do Polski - spotkanie z dr. Karenem CHACZATRIANEM, Ormianinem, wykładowcą Akademii Rolniczej
w Krakowie (Kalejdoskop kultur: Ormianie w Polsce)

55/ Mój żydowski rodowód - spotkanie z redaktorem Janem TURNAUEM, które prowadził Prof. Jan WOLEŃSKI (Polacy i Żydzi - od nowa?)

56/ Unia wobec kościołów i mniejszości - spotkanie z redaktorem Adamem SZOSTKIEWICZEM z tygodnika POLITYKA
(Rozmowy o integracji Polski z Unią Europejską)

57/ The Presence of Sephardic Jews in the History and Culture of Spain - wykład dr. Abrahama HAIMA z Uniwersytetu Hebrajskiego
w Jerozolimie (Sefarad - hiszpańska ojczyzna Izraela)

58/ Literatura żydowska w języku arabskim - wykład dr. Macieja TOMALA z Uniwersytetu Warszawskiego
(Sefarad - hiszpańska ojczyzna Izraela)

59/ Żydzi sefardyjscy w Polsce - wykład dr. Jacka KRUPY z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Sefarad - hiszpańska ojczyzna Izraela)

60/ Hiszpania żydowska i chrześcijańska - wykład prof. Teresy EMINOWICZ- JAŚKOWSKIEJ z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Sefarad - hiszpańska ojczyzna Izraela)

61/ Obyczaje Żydów północnoafrykańskich - wykład Pauliny BISKUP z Uniwersytetu Warszawskiego (Sefarad - hiszpańska ojczyzna Izraela)

62/ Społeczne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej - spotkanie z dr Elżbietą SKOTNICKĄ-ILIASIEWICZ z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (Rozmowy o integracji Polski z Unią Europejską)

63/ Czy pojednanie jest możliwe? - spotkanie z prof. Janem GROSFELDEM, które prowadził Prof. Jan WOLEŃSKI (Polacy i Żydzi - od nowa?)

PROMOCJE KSIĄŻEK, SPOTKANIA AUTORSKIE

1/ Prezentacja książki pt. Polacy - Żydzi 1939 - 1945. Wybór źródeł z udziałem Prof. Tomasza SZAROTY oraz Andrzeja KUNERTA - redaktora książki.

2/ Prezentacja książki pt. Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji zachodu z udziałem autora książki - Prof. Andrzeja FLISA (Uniwersytet Jagielloński)

3/ Promocja książki Natana Grossa pt. Film żydowski w Polsce

4/ "...I cudzego się uczcie, i swego nie wstydźcie..." - wieczór poezji Tarasa Szewczenki (9.III.1814-10.III.1861) w wykonaniu grupy studentów z udziałem Julii DOSZNY, pieśniarki ukraińskiej. Wieczór zorganizowany przez Związek Ukraińców w Polsce - Zarząd Koła w Krakowie (Kalejdoskop kultur: Ukraińcy).

5/ Spotkanie z Prof. Michaelem C. STEINLAUFEM i prezentacja polskiego wydania jego książki pt. Pamięć nieprzyswojona

6/ Spotkanie z Piotrem SOMMEREM, które prowadzili dr Paweł ŚPIEWAK i Prof. Adam WODNICKI.

7/ Promocja przewodnika pt. Śladami Żydów Polskich Adama DYLEWSKIEGO, wydanego przez Wydawnictwo PASCAL
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

8/ Spotkanie z Miriam AKAVIĄ, pisarką z Izraela
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

9/ Promocja książki Joanny SZWEDOWSKIEJ pt. Ziemia i chmury, z udziałem bohatera książki - Prof. Szewacha WEISSA
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

10/ Spotkanie z Piotrem SZALSZĄ- autorem książki Bronisław Hubermann, czyli pasje i namiętności zapomnianego geniusza z udziałem red. Jolanty ŁADY (Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

11/ Dlaczego "Intruz?" - spotkanie z redaktorem Leopoldem UNGEREM oraz promocja jego książki pt. Intruz

12/ Tajemniczy James. Karol Kuryluk (1910 - 1967) - spotkanie z Prof. Ewą KURYLUK oraz promocja jej książki Ludzie z powietrza

KONFERENCJE, SEMINARIA, DYSKUSJE, WARSZTATY

1/ Żydzi i Palestyńczycy - dyskusja panelowa na temat aktualnej sytuacji w Izraelu, w której udział wzięli: Ambasador Jan DOWGIAŁŁO - były Ambasador RP w Izraelu, Omar FARIS - Palestyńczyk mieszkający w Polsce, Michał SOBELMAN - historyk izraelski urodzony w Polsce, Redaktor Adam SZOSTKIEWICZ - dziennikarz tygodnika Polityka , prowadził: Joachim S. RUSSEK

2 - 4/ Warsztaty śpiewu chasydzkiego z kantorem Benzionem MILLEREM z USA
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

5/ Seminarium dla woluntariuszy z Austrian Holocaust Memorial Service, poświęcone historii i kulturze Żydów i historii Holokaustu

6/ Ormianie w Polsce - dyskusja panelowa z udziałem ks. Tadeusza ISAKOWICZA- ZALESKIEGO, Duszpasterza Ormian w Polsce, Prof. Marka EMINOWICZA, Adama TERLECKIEGO, Przewodniczącego Związku Ormian w Polsce i Beli BARSEGIAN z MSZ Armenii; prowadziła: red. Marta SZOSTKIEWICZ, Polskie Radio Kraków (Kalejdoskop kultur: Ormianie w Polsce)

7/ Warsztaty fotograficzne w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ETIUDA 2002, które prowadził Piotr JAXA-KWIATKOWSKI

8 - 9/ Pokaz kuchni sefardyjskiej w wykonaniu Roberta MAKŁOWICZA
(Sefarad - hiszpańska ojczyzna Izraela)

10/ - 13/ The History of Conflict Between the Arabs and the Jews in the Middle East in the 20th Century - spotkania seminaryjne z Prof. Arthurem PITZEM z Northern Illinois University, Black Hawk College, CEP Resource Fellow, zorganizowane wspólnie z Katedrą Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

WYSTAWY

1/ Wokół Panka - wystawa fotografii Elżbiety LEMPP, poświęconej Jerzemu PANKOWI, zmarłemu w 2001 roku artyście, przez wiele lat mieszkającemu na krakowskim Kazimierzu.

2/ United We Stand -wystawa fotografii Andrzeja RADWAŃSKIEGO (Kraków) Wystawa zdjęć wykonanych w Nowym Jorku
po zamachu 11 września 2001.

3/ Obrazy dla dzieci - wystawa grafiki komputerowej Roberta MAŁOSZOWSKIEGO (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

4/ Pastele - wystawa Beaty ZALOT (Nowy Targ)

5/ Atlantyda - wystawa fotografii Aleksandra ANTE (Kraków)

6/ Our Country - wystawa fotografii Alexa LEVACA (Izrael), zorganizowana wspólnie z Ambasadą Izraela w Warszawie (Dzień Jerozolimy).

7/ Obrazy - wystawa malarstwa Barbary KONIC (Warszawa)

8/ Pismo - wystawa kolografii Doroty ŻBIKOWSKIEJ (Warszawa)

9/ Mury Kazimierza - wystawa fotografii Ryszarda CZERNOWA
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

10/ Wystawa malarstwa i grafiki Feliksa TUSZYŃSKIEGO, zorganizowana wspólnie z Muzeum Mazowieckim w Płocku
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)


11/ Kongres syjonistyczny w Bazylei - wystawa zorganizowana wspólnie z Uniwersytetm w Bazylei oraz Fundacją Pro Helvetia
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

12/ Wystawa tkanin i ozdób Żydów sefardyjskich ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie
(Sefarad - hiszpańska ojczyzna Izraela)

13/ Wystawa malarstwa Kingi ŁAPOT-DZIERWY (Kraków)

14/ Wystawa malarstwa Pawła KRÓLA (Kraków)

PROJEKCJE FILMÓW

1/ Projekcje filmów muzycznych: Jesus Christ Superstar, Skrzypek na dachu, Hair i Woodstock w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

2/ Cena prawdy w reżyserii Marcina MAMONIA i Mariusza PILISA oraz spotkanie z reżyserami filmu, które prowadził Waldemar JANDA, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Telewizyjnego Filmów i Programów Etnicznych At Home / U siebie.

3/ Wizja lokalna - nie powinno nas być wśród żywych w reżyserii Włodzimierza GOŁASZEWSKIEGO
(Rocznica wyzwolenia KL Auschwitz - Birkenau)

4/ Nadzieja umiera ostatnia w reżyserii Tadeusza WUDZKIEGO
(Rocznica wyzwolenia KL Auschwitz - Birkenau)

5/ Pół wieku później w reżyserii Ignacego SZCZEPAŃSKIEGO oraz spotkanie z reżyserem, które prowadził Piotr LITKA
(Rocznica wyzwolenia KL Auschwitz - Birkenau)

6/ Projekcja filmów dokumentalnych: Powszedni dzień gestapowca Szmidta w reżyserii Jerzego Ziarnika, Taniec śmierci w reżyserii Henryka Lehnerta, The Liberation of Auschwitz w reżyserii Irmgada von zur Müllera
(Rocznica wyzwolenia KL Auschwitz - Birkenau)

7/ Niemy krzyk w reżyserii Nuri KINO

8/ Żwirowisko. Ostatnia niedziela w reżyserii Magdaleny ŁAZARKIEWICZ oraz spotkanie z reżyserką filmu, które prowadził Piotr LITKA
(Polacy i Żydzi - zderzenie kultur).

9/ Posłańcy nadziei w reżyserii Dušana HUDECA

10/ Pociąg do Wiednia w reż. Marka DRĄŻEWSKIEGO

11/ W poszukiwaniu utraconych lat w reżyserii Jana SOSIŃSKIEGO oraz spotkanie z autorem scenariusza filmu - Michałem SOBELMANEM
(polska prapremiera filmu)

12/ Projekcja filmów dokumentalnych: Myłoserdia Dweri w reżyserii Krzysztofa Krzyżanowskiego, Spór o świątynię w reżyserii Wojciecha Szumowskiego i Waldemara Jandy, I odpuść nam nasze winy w reżyserii Waldemara Jandy, Obóz Jaworzno w reżyserii Andrieja Warchiła (Kalejdoskop kultur: Ukraińcy)

13/ Projekcja filmów dokumentalnych: Jakub Rotbaum w reżyserii Artura Hofmana oraz Aktor. Michał Szwejlich w reżyserii Krystyny Bevis-Shmeruk (Międzynarodowy Dzień Teatru)

14/ Natan Gross - Tango w reżyserii Jerzego RIDANA (polska premiera filmu)

15/ Ostatni świadek w reżyserii Michała NEKANDA-TREPKI oraz spotkanie z reżyserem filmu (Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim)

16/ Projekcja filmów dokumentalnych: Śmierć Zygielbojma w reżyserii Dżamili ANKIEWICZ oraz Kronika Powstania w Getcie Warszawskim według Marka Edelmana w reżyserii Jolanty DYLEWSKIEJ
(Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim)

17/ Kutno (cz. I) w reżyserii Agnieszki ARNOLD (Polacy i Żydzi - zderzenie kultur)

18/ Jerozolima w reżyserii Michała NEKANDA-TREPKI (Dzień Jerozolimy)

19/ Projekcja filmów dokumentalnych Mamadrama w reżyserii Monique Shwarz oraz Casting w reżyserii Emmanuela Finkiela i Martine Udalouc, zorganizowana wspólnie z Krakowskim Festiwalem Filmowym. Prowadzenie: Jerzy RIDAN.

20/ Austeria w reżyserii Jerzego KAWALEROWICZA

21/ Sanatorium pod klepsydrą w reżyserii Wojciecha HASA

22/ Ziemia obiecana w reżyserii Andrzeja WAJDY

23/ The Work w reżyserii Bernarda OFFENA (XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

24/ Dekalog, część VIII w reżyserii Krzysztofa KIEŚLOWSKIEGO

25/ My Hometown Concentration Camp w reżyserii Bernarda OFFENA.
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

26/ W poszukiwaniu utraconych lat w reżyserii Jana SOSIŃSKIEGO.
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

27/ Proces B7815 w reżyserii Bernarda OFFENA.
(XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie)

28/ PO-LAN-YA. Tu mieszkał Bóg w reżyserii Amnona Teitelbauma
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowska BAJIT CHADASZ)

29/ Yonder w reżyserii Yael Hersonsky
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowska BAJIT CHADASZ)

30/ Przyjaciele Jany w reżyserii Arika Kapluna
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowska BAJIT CHADASZ)

31/ Kibucnik z Nir-Oz . Czytając Sienkiewicza na pustyni Negev
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowska BAJIT CHADASZ)

32/ Triumf woli w reżyserii Leni Riefenstahl

33/ Leo i Klara w reżyserii Josepha Vilsmaiera - projekcja zorganizowana wspólnie z Domem Norymberskim w Krakowie

34/ Rodzina Mannów - Powieść stulecia w reżyserii Heinricha Breloera - projekcja zorganizowana wspólnie z Domem Norymberskim w Krakowie

35/ Oczywiste - nieoczywiste: Ormianie w Polsce w reżyserii Jadwigi Nowakowskiej
(Kalejdoskop kultur: Ormianie w Polsce)

36/ Strzelajcie do pianisty w reżyserii Francois Truffaut, z Charlem Aznavourem w roli głównej (Kalejdoskop kultur: Ormianie w Polsce)

KONCERTY, SPEKTAKLE TEATRALNE

1/ Koncert kameralny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

2/ Koncert kameralny w wykonaniu QUARTETTO D'ARCHI DI VENEZIA zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie

3/ Con piano y charango / Fortepian i charango - koncert w wykonaniu José HERNÁN CIBILISA (fortepian) i Patricio ZEOLI (charango).

4/ Koncert gitarowy w wykonaniu Marco DIAZ TAMAYO (Kuba).

5/ Klasycy XX wieku - koncert w wykonaniu TRIO ARCHE z Warszawy w składzie: Michał PINDAKIEWICZ, Adam GRĄDZKI, Marcin OLAK. Koncert zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa w Warszawie.

6/ Koncert w wykonaniu Janusza SOCHACKIEGO (Kraków). (Koncerty gitarowe w CKŻ)

7/ Koncert kameralny w wykonaniu REINER TRIO w składzie: Roman REINER (skrzypce), Barbara ŁYPIK-SOBANIEC (wiolonczela) i Sławomir CIERPIK (fortepian).

8/ Koncert kameralny w wykonaniu TRIO HAUSOPERA (Włochy) w składzie: Michele MO (flet), Alberto BOCCHINO (gitara) oraz Paola MOTTA (fortepian), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

9/ Koncert gitarowy w wykonaniu Michała PINDAKIEWICZA (Warszawa).
(Koncerty gitarowe w CKŻ)

10/ Koncert gitarowy w wykonaniu Mauricio DIAZ (Meksyk) zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa w Warszawie.

11/ Koncert TRIA HARMONIJEK USTNYCH z Mysłowic w składzie: Zygmunt ZGRAJA (harmonijki melodyczne), Zdzisław KUNINIEC (harmonijki akordowe) i Janusz ZAJĄC (harmonijki basowe).

12/ Recital fortepianowy pt. Chopin i jego uczniowie w wykonaniu Wojciecha MATUSZEWSKIEGO (USA).

13/ Koncert jazzowy w wykonaniu Jorgosa SKOLIASA (śpiew) i Bronisława DUŻEGO (puzon).

14/ Koncert muzyki ukraińskiej w wykonaniu zespołu DREWO (Kijów) w składzie: Jewhen JEFREMOW, Iryna KLYMENKO, Tatjana SOPILKA, Olena SZEWCZUK, Serhij OCHRIMCZUK, Petro TOWSTUCHA i Jurij PASTUSZENKO (Kalejdoskop kultur: Ukraińcy)

15/ Koncert gitarowy w wykonaniu Giampaolo BANDINIEGO (Włochy), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

16/ Koncert ukraińskiej muzyki ludowej i klasyki ukraińskiej w wykonaniu zespołu BANDURA z Przemyśla w składzie: Maria FICAK, Romana ZOŁOTNYK, Irena SPOLSKA-ONISZKO, Anna SMOŁYŃCZAK-BAGIŃSKA, Aleksandra SMOŁYŃCZAK i Olga POPOWICZ
(Kalejdoskop kultur: Ukraińcy)

17/ Msza wędrującego - koncert w wykonaniu Anny CHODAKOWSKIEJ, Romana ZIEMLAŃSKIEGO (gitara klasyczna) i Artura WOŹNIAKA (narracja); muzyka: Roman Ziemlański, reżyseria: Krzysztof Bukowski. (Koncerty gitarowe w CKŻ)

18/ Jeśli pewnej zimowej nocy w Krakowie - spektakl teatralny na podstawie powieści Italo Calvino pod tym samym tytułem, w wykonaniu Teatro Universita z Krakowa, w reżyserii Gianfranco Evangelista, zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

19/ Koncert w wykonaniu Jerzego ŻAKA (lutnia, Warszawa).
(Koncerty gitarowe w CKŻ)

20/ Recital fortepianowy w wykonaniu Stefana ŁABANOWSKIEGO (Kraków).

21/ Koncert kameralny w wykonaniu QUARTETTO D'ARCHI DI VENEZIA (Włochy), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

22/ Koncert pieśni neapolitańskich w wykonaniu zespołu UNIVERSITA DELLA CANZONE NAPOLETANA w składzie: Maestro Espedito De MARINO (gitara), Giuseppe PACELLI (gitara) i Vincenzo ACANFORA (tenor), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

23/ Pieśni bliskie i odległe - koncert w wykonaniu Johanny AROUAS (wiolonczela i śpiew - Austria) i Hakana GÜRSESA (gitara i śpiew - Austria). (Koncerty gitarowe w CKŻ)

24/ Koncert kameralny w wykonaniu Anatolija KOGANA (flet, Izrael) i Konstantego WILEŃSKIEGO (fortepian, Polska).


25/ Recital fortepianowy w wykonaniu Natusci CALZY (Włochy), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

26/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu REINER TRIO w składzie: Prof. Roman REINER (skrzypce), Barbara ŁYPIK - SOBANIEC (wiolonczela) i Sławomir CIERPIK (fortepian) z okazji rocznicy śmierci Mordechaja Gebirtiga.

27/ Koncert jazzowy w wykonaniu Jarosława ŚMIETANY (gitara) oraz Joachima MENCLA (fortepian). (Koncerty gitarowe w CKŻ)

28/ Koncert Izraelskiego Chóru Kibucowego.

29 - 30/ Koncerty w ramach Festiwalu Kompozytorów Polskich.

31/ Koncert z okazji Rosz Haszana - Nowego Roku Żydowskiego w wykonaniu zespołu REINER TRIO (Kraków)
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

32/ Koncert kameralny w wykonaniu Aldony VIGOVSKY i Sashy LIFLIANDA (Izrael)
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

33/ Koncert kameralny w wykonaniu Adriany DIAZ LEON (mezzosopran) i Alberta CRUZPRIETO (fortepian), zorganizowany wspólnie z Ambasadą Meksyku w Polsce. (Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

34/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu KROKE z Krakowa
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

35/ Koncert kameralny w wykonaniu KRAKOWSKIEGO DUETU PERKUSYJNEGO
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

36/ Leopold Kozłowski i przyjaciele - koncert w wykonaniu Leopolda KOZŁOWSKIEGO, Marty BIZOŃ, Renaty ŚWIERCZYŃSKIEJ, Katarzyny JAMRÓZ, Katarzyny ZIELIŃSKIEJ, Andrzeja ROGA. Prowadzenie: Jerzy FEDOROWICZ.
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

37/ Pieśni żydowskie różne - koncert w wykonaniu Mariusza KOLUCHA, Anny ŚLIWY i Bartłomieja SZCZEPAŃSKIEGO.
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

38/ Koncert w wykonaniu zespołu SATLAH TRIO (USA), zorganizowany wspólnie z klubem Indigo w Krakowie .

39/ Koncert kameralny w wykonaniu Prof. Barbary ŚLIWICKIEJ-WYSOCKIEJ (skrzypce)

40/ Koncert pieśni ormiańskich w wykonaniu Mariusza KOLUCHA (Kalejdoskop kultur: Ormianie w Polsce)

41/ Koncert w wykonaniu Gabriele NATILLA (Włochy) (Koncerty gitarowe w CKŻ)

42/ Koncert pieśni Mordechaja Gebitriga w wykonaniu zespołu THE KATSENSHPRUNG SINGERS (USA) z okazji 9. rocznicy otwarcia Centrum Kultury Żydowskiej.

43/ Koncert kameralny w wykonaniu Jeremy'ego FINDLAYA (wiolonczela, Kanada) i Ellen BRASLAVSKY (fortepian, USA).

44/ Koncert muzyki sefardyjskiej w wykonaniu TRIO SEFARAD (Hiszpania) zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa w Warszawie
(Sefarad - hiszpańska ojczyzna Izraela)

45/ Koncert kameralny w wykonaniu orkiestry młodzieżowej CONCERTO LAMELLI pod dyrekcją Wiesława GRZEGORSKIEGO.

46/ Koncert kameralny w wykonaniu TRIO ARCHE (Włochy) zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury.

47/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu artystów ze Lwowa podczas Przemyskiej Jesieni Muzycznej na Zamku w Przemyślu

48/ Koncert kameralny w wykonaniu Kai DANCZOWSKIEJ (skrzypce) i Sławomira CIERPIKA (fortepian)
(Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ)

49/ Koncert sylwestrowy 2002 / 2003 - w wykonaniu KWARTETU SMYCZKOWEGO

INNE ZDARZENIA

1/ MARSZ PAMIĘCI z okazji 59. rocznicy likwidacji getta krakowskiego.

2/ Obchody Dnia Jerozolimy, zorganizowane przez Joint American Committee

3/ Posiedzenie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa po zakończeniu renowacji Synagogi Kupa na Kazimierzu w Krakowie.

4/ Spotkanie grupy młodzieży gimnazjalnej z Izraela oraz młodzieży z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Krakowie z Miriam AKAVIĄ, pisarką z Izraela

5/ Spotkanie Towarzystwa Miłośników Królewskiego Miasta Kazimierza

6 - 8/ Aukcja antykwaryczna zorganizowana przez Antykwariat RARA AVIS w Krakowie.

9 - 11/ Aukcja pocztówek zorganizowana przez Antykwariat RARA AVIS w Krakowie.

WIZYTY VIP

1/ Maestro Lorin Maazel

2/ Elżbieta Penderecka

3/ Jan Krenz

4/ Antoni Wit

5/ Franz Willnauer, Dyrektor Festiwalu Beethovenowskiego w Bonn

6/ Bernardo Juan Ochoa C., Radca Ambasady Argentyny w Warszawie

7/ Krzysztof Kozłowski, Zastępca Redaktora Naczelnego "Tygodnika Powszechnego"

8/ Prof. Shaul Stampfer, Hebrew University, Jerozolima

9/ Dr Gottfried Zeitz, Konsul Generalny Niemiec w Krakowie

10/ Tadeusz Mazowiecki

11/ Seweryn Blumsztajn, Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej w Krakowie

12/ Tadeusz Prokopiuk, Dyrektor Zarządu Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie

13/ Tadeusz Czarny, Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury UMK

14/ Prof. Michael C. Steinlauf, USA

15/ Jean-Marie Quemener, dziennikarz z pisma Marianne z Francji

16/ Dr Hannes Swoboda, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Austrii

17/ Julian E. Kulski, architekt, USA

18/ Andreas Franzem, producent z Telewizji Szwedzkiej w Sztokholmie

19/ Tadeusz Nowakowski, dziennikarz sekcji polskiej szwedzkiego Radia P6 Sweden International

20/ Rabin dr. Robert Kirschner, Skirball Cultural Center, Los Angeles

21/ Dr Hennig Tewers, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa

22/ Ojciec Wiesław Dawidowski, proboszcz Parafii Św. Katarzyny na Kazimierzu

23/ Prof. Michał Sela, Weizmann Institute, Izrael

24/ Helmut Morlock, architekt z Niemiec

25/ Andrzej Krauze

26/ Dr Herman Bünz, Dyrektor Fundacji Friedricha Eberta w Warszawie

27/ Nathalie Hazan, kurator Muzeum Sztuki Żydowskiej w Paryżu

28/ Dr Hiltgund Jehle - Fundacja Erinnerung, Verantwortung und Zukunft z Berlina

29/ Prof. Dr. Sibylle Quack, Dyrektor Fundacji Denkmal für die ermordeten Juden Europas

30/ Ali Ross, Prudential Wielka Brytania

31/ Damian Leeson, Prudential Wielka Brytania

32/ Helen Zadok, Houston, USA

33/ Krzysztof Kasprzyk, Konsul Generalny RP w Los Angeles

34/ Prof. Bernard Wasserstein, University of Glasgow

35/ Prof. David Wasserstein, Tel-Aviv University

36/ Prof. Zbigniew Pełczyński, Oxford University

37/ Prof. Liz Frazer, Oxford University

38/ Anthony Lerman, Chanadiv Charitable Foundation, Londyn

39/ Lew Rywin

40/ Kanonik Michael Ipgrave

41/ Dr Maren Klingler, Konsul Generalna Niemiec w Krakowie

42/ Icchak Eisenberg, Izrael

43/ Kardynał Jan Schotte, Sekretarz Generalny Synodu Biskupów w Watykanie

44/ Ks. Tadeusz Panuś, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

45/ Gerald M. Levin, Museum of Jewish Heritage, New York

46/ Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski

47/ Leopold Unger, dziennikarz Le Soir

48/ Delegacja z Fundacji Konrada Adenauera

49/ Dr Joseph i Tithy Aleksandrowicz z Izraela

50/ Mstislaw Kačer, Wiceminister Obrony Słowacji

51/ Minister Marek Siwiec, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

52/ Jerzy Lackowski, Kurator Oświaty i Wychowania Województwa Małopolskiego

53/ Frans Jong, tłumacz z Niemiec

54/ Lorenzo Vidal, Ambasador Meksyku w Polsce

55/ Janusz Postolko, Konsul Honorowy Meksyku w Krakowie

56/ Kathrin Sänger, dziennikarka Spiegel TV

57/ Hanna Kassyanowicz-Pawłowicz, dziennikarka Spiegel TV

58/ Prof. Ernst Ludwik Ehrlich, Bazylea

59/ Prof. Shlomo Avineri, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie

60/ Michel Raineri, Konsul Generalny Francji w Krakowie

61/ Ambasador Dr. Richard Wotava, Sekretarz Generalny Österreichischer Versöhnungsfond

62/ Dr Ernst-Peter Brezovszky, Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie

63/ Jean Yves Potel, attache kulturalny Ambasady Francji w Warszawie

64/ Piotr Izenberg, UBS Bank, Zurych

65/ Prof. Arthur Pitz, Northern Illinois University, Blac Hawk College

66/ Prof. Mark J. Webber, the Canadian Centre for German and European Studies, York University, Toronto, Canada

67/ Michael Brown, The Centre for Jewish Studies, York University, Toronto, Canada

WIZYTY GRUP ZAGRANICZNYCH

1/ Grupa dziennikarzy z Niemiec

2/ Studenci z Ramapo College w New Jersey

3/ Grupa uczniów z Deutsch-Polnisches Gymnasium w Neuzelle, Deutschland

4/ Grupa młodzieży ze szkoły średniej w Hajfie

5/ Grupa młodzieży z Jerozolimy

6/ Grupa księży katolickich z Worms w Niemczech

7/ Grupa studentów amerykańskich z CET w Pradze

8/ Grupa studentów Mainzer Polonicum w Moguncji, Niemcy

9/ Studenci amerykańskiego Programu LEXIA International z Budapesztu


10/ Polsko - niemiecko - izraelska grupa uczestników programu w Międzynarodowym Domu Spotkań w Oświęcimiu.

11/ Grupa studentów szkół żydowskich z USA i Kanady

12/ Grupa emerytów z Niemiec, uczestników programu w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

13/ Grupa nauczycieli z Lingen, Oldenburga i Osnabrück

14/ Grupa studentów z Bochum

15/ Grupa studentów z Hamburga

16/ Grupa z kościoła ewangelickiego z Westerstede koło Oldenburga

17/ Grupa młodzieży z Münster, Niemcy - uczestników podróży studialnej organizowanej przez Lions Club Münster i Franz Hitze Haus Münster

18/ Uczestnicy seminarium polsko - niemiecko - francuskiego dotyczącego pamięci, zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie, Stowarzyszenie Arbeit und Leben z Erfurtu oraz Fundacja przy obozie z Dunkierki

19/ Grupa uczniów z Nuenbrecht Mittelschule, Niemcy

20/ Grupa uczniów z Izraela, zorganizowana przez izraelskie Ministerstwo Edukacji

21/ Grupa żydowska z Paryża

22/ Grupa uczniów gimnazjum w Jenie

23/ Grupa Elders Hostel z USA

24/ Amerykańscy studenci europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim

25/ Młodzież szkolna z Lipska

26/ Grupa młodzieży z Litwy, Łotwy, Danii, Holandii - uczestników seminarium Connecting Cultures, zorganizowanego prze Stowarzyszenie AIESEC z Warszawy

27/ Grupa pastorów z Bayreuth, Niemcy

28/ Grupa z Zentrale für Politische Bildung, Turyngia

29/ Grupa z Bildungswerk Sachsen, Lipsk

30/ Międzynarodowa grupa wolontariuszy z niemieckiej organizacji Barnimer Alternativen e.V.

31/ Niemiecko - polska grupa z Chojeńsko - Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy

32/ Niemiecka grupa z Brandenburgii

33/ Grupa uczniów szkół średnich z Liege, Belgia

34/ Grupa turystów z Niemiec

35/ Grupa z Niemiec

36/ Grupa młodzieży z Niemiec

37/ Członkowie Stowarzyszenia Chrześcijańsko - Hebrajskiego w Szwajcarii

38/ Grupa młodzieży licealnej z Belgii - laureatów konkursu wiedzy o Polsce

39/ Grupa nauczycieli z Berlina

40/ Grupa Niemców ze Szlezwig - Holstein, gości Fundacji Eberta

41/ Młodzież szkolna z Kolonii

42/ Grupa turystów z Kolonii

43/ Grupa studentów z USA

44/ Grupa wolontariuszy z Niemiec

45/ Grupa wolontariuszy z Austrii

46/ Grupa niemieckich turystów

47/ Grupa młodzieży z Niemiec

48/ Grupa nauczycieli z Białorusi, uczestników seminarium Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego IDEE

49/ Grupa młodzieży z Francji

50/ Grupa lekarzy z Austrii

51/ Grupa młodzieży niemieckiej, gości Gimnazjum w Skwierzynie, woj. lubuskie

52/ Grupa pastorów z Kirchenheim k/ Stuttgartu, goście Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

53/ Grupa stypendystów German Marshall Fund - gości Fundacji Batorego w Warszawie

54/ Grupa studentów amerykańskich z CET w Pradze

55/ Grupa dziennikarzy z Dusseldorfu

56/ Grupa młodzieży amerykańskiej - uczestników programu Summer Abroad organizowanego przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu i World Learning Inc.

57/ Grupa młodzieży z Austrii - studentów Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego UJ

58/ Grupa przewodników z Izraela z Aleksem Danzigiem z kibucu Nir-Oz

59/ Grupa tłumaczy z Rady Europy Brukseli

60/ Grupa szkolnej młodzieży żeńskiej ze szkół izraelskich

61/ Grupa dziewcząt z kibucu koło Tel-Avivu

62/ Grupa z Akademii Ewangelickiej z Berlina

63/ Grupa Elders Hostel z USA

64/ Grupa nauczycieli z Cluj w Rumunii - uczestników seminarium "Jak uczyć o Holocauście" w Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

65/ Grupa turystyczna z USA (Mazurkas Travel)

66/ Grupa młodzieży z Frankfurtu

67/ Uczestniczki programu "Frauen im Dialog" zorganizowanego przez Caritas Verband w Niemczech (z Korei, Włoch, Portugalii, Niemiec, Indii)

68/ Grupa uczestników programu "U progu Oświęcimia" z USA, Niemiec, Polski

69/ Grupa Elders Hostel z USA

70/ Grupa uczniów z Emmerich nad Renem

71/ Grupa turystów z Niemiec

72/ Klub Kobiet z Drezna

73/ Grupa z Kościoła Ewangelickiego z Zurichu

74/ Grupa uczniów z Niemiec

75/ Gimnazjaliści ze Szwecji

76/ Grupa dzieci z Izraela

77/ Grupa nauczycieli ze szkół żydowskich w New Jersey

78/ Grupa studentów z Barcelony

79/ Grupa z Kościoła Ewangelickiego z Oldenburga

80/ Studenci z Hiszpanii, Portugalii i USA

81/ Grupa lekarzy z Frankfurtu

82/ Uczniowie gimnazjum im. Carla von Linde z Kempften, Niemcy

83/ Grupa Żydów ortodoksyjnych z Nowego Jorku

84/ Grupa niemiecka z Turyngii - uczestnicy seminarium w Centrum Dialogu w Oświęcimiu

85/ Grupa niemieckich turystów z Bonn

86/ Grupa niemieckich turystów z Mannheim

87/ Grupa młodzieży z Norwegii, Danii i Polski

88/ Grupa z Berlina

89/ Grupy turystyczna z Hamburga

90/ Uczestnicy warsztatów polsko-niemieckich w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

91/ Grupa turystyczna z Zurychu

92/ Grupa rosyjskich Żydów z USA

93/ Grupa turystów z Chicago

94/ Grupa turystów z Niemiec

95/ Grupa uczniów z Niemiec i Polski

96/ Grupa studentów z Belgii

97/ Grupa studentów z Bochum

98/ Grupa studentów z Soro Academy w Szwecji

99/ Grupa turystów z Danii

100/ Grupa turystów z Niemiec

101/ Grupa turystyczna z Hamburga

102/ Grupa uczniów z 1. Real Schule w Berlinie

103/ Grupa studentów St. Cloude University w Minnesocie, USA

104/ Grupa uczniów Fachgymnasium w Salzgitter obok Hannoveru

105/ Grupa uczniów Ernst-Barlach Gymnasium w Schoenberg koło Lubeki

106/ Grupa członków stowarzyszenia Arbeiterwammer z Wiednia

107/ Grupa turystów z Hamburga

108/ Grupa młodzieży z Kolonii

109/ Grupa turystów z Antwerpii

110/ Grupa uczniów z gimnazjum Bettina von Anim w Badenburg koło Berlina

111/ Grupa uczniów gimnazjum z Zurychu

112/ Grupa uczniów z Jüdische Volkshochschule we Frankfurcie nad Menem

113/ Grupa studentów z Hajfy

114/ Grypa turystyczna z Niemiec

115/ Grupa z Kościoła Ewangelickiego z Bochum

116/ Grupa nauczycieli z Duisburga i Moers - członków Arbeitskreis Deutschland - Israel, uczestników seminarium dotyczącego Holocaustu

117/ Amerykańscy studenci programu CET z Pragi

118/ Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy Chrześcijańsko - Żydowskiej w Kolonii

119/ Rzymskokatoliccy biskupi i dziennikarze z Francji

120/ Grupa turystyczna z Bűllefeld, NIemcy

121/ Grupa turystów żydowskich

122/ Grupa licealistów z Francji

123/ Grupa uczniów z liceum A. Brianda z Gap we Francji

124/ Uczniowie szkoły muzycznej z Bremscheven, Niemcy

125/ Grupa gimnazjalistów z Prenzlau, Niemcy

126/ Stypendyści German Marshall Fund

127/ Grupa turystyczna z USA

128/ Grupa studyjna z Niemiec - lekarze, architekci, adwokaci

129/ Grupa z Izraela

130/ Grupa nauczycieli religii ze Stuttgartu

131/Członkowie Multicultural Society Vancouver, Kanada

132/ Grupa uczniów z Anglii

133/ Grupa gimnazjalistów z Dachau

134/ Grupa licealistów z Berlina

135/ Grupa młodzieży gimnazjalnej z Jerozolimy, Tel-Avivu, Natanii

136/ Członkowie Izby Handlowo -Przemysłowa Izrael Polska

137/ Grupa studentów z Uniwersytetu Magdeburskiego

138/ Grupa szkolna ze Stuttgartu

139/ Grupa polsko - niemiecko - angielska, uczestnicy konferencji zorganizowanej przez firmę EKIERT

140/ Grupa nauczycieli z Francji

WIZYTY GRUP Z POLSKI

1/ Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Kęt

2/ Uczniowie gimnazjum w Chrzanowie

3/ Uczniowie VI LO w Krakowie

4/ Uczniowie II klasy I Społecznego LO w Warszawie

5/ Grupa gimnazjalistów z Chrzanowa

6/ Grupa przewodników krakowskich

7/ Grupa studentów z Liceum Artystycznego w Toruniu

8/ Grupa ze szkoły przewodników z Chorzowa

9/ Grupa uczniów z Tarnowa, zorganizowana przez Pana Leszka Hońdo

10/ Grupa młodzieży i dorosłych - członków Środowiskowego Domu Samopomocy VITA w Nowej Hucie

11/ Grupa uczestników warsztatów pt. Kazimierz dla zaawansowanych, zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza

12/ Uczennice Prywatnego Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie

13/ Uczniowie z Gimnazjum nr 11 w Lublinie

14/ Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży

15/ Uczniowie ze Szkoły Handlowej w Wieliczce

16/ Uczniowie gimnazjum w Skwierzynie, woj. lubuskie

17/ Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowego Sącza

18/ Grupa muzealników z miejsc pamięci w Polsce, przebywających na seminarium w Muzeum Auschwitz - Birkenau

19/ Grupa turystyczna z Gdańska

20/ Grupa uczniów liceum z Warszawy

21/ Członkowie Kręgu Miłośników Starego Krakowa

22/ Grupa licealistów z klasy dziennikarskiej z Katowic

23/ Grupa pracowników Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

24/ Grupa emerytów z Częstochowy

25/ Grupa studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego

26/ Grupa uczniów gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim

27/ Grupa uczniów gimnazjum w Racławicach Śląskich

28/ Grupa uczniów liceum ogólnokształcącego w Poznaniu

29/ Grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Krakowie

30/ Grupa licealistów z Jasła

31/ Grupa uczniów liceum ogólnokształcącego we Włocławku

32/ Grupa uczniów liceum ogólnokształcącego w Świnoujściu

33/ Grupa uczniów V LO w Rybniku

34/ Grupa uczniów IV LO w Szczecinie

35/ Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie

36/ Grupa uczniów III klasy gimnazjum w Klęcznej Dolnej

37/ Grupa gimnazjalistów z Poznania

38/ Grupa gimnazjalistów z Konina

39/ Grupa gimnazjalistów ze Słomnik

40/ Grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcące im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie

41/ Grupa z LO w Jędrzejowie

42/ Grupa młodzieży z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Krakowie

43/ Grupa ze Studium Policealnego w Warszawie

44/ Grupa młodzieży z Międzynarodowego Domu Spotkań w Oświęcimiu

 powrót

Centrum Kultury Żydowskiej
na Kazimierzu w Krakowie
ul. Meiselsa 17, 31-058 Kraków


tel. (12) 430 64 49, 430 64 52
fax (12)430 64 97
Copyright © Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej 2002-2007
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: firlet.com
Aktualizacja: Multimedia Partner Sp. z o.o.