Program miesięczny /...roczne sprawozdania

FUNDACJA JUDAICA
CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ
na Kazimierzu w Krakowie

FUNDACJA JUDAICA
CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ
na Kazimierzu w Krakowie

RAPORT PROGRAMOWY 2 0 0 3


W 10 roku działalności Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu w Krakowie, pomiędzy 1 stycznia i 31 grudnia 2003 roku odbyło się 231 zdarzeń o charakterze programowym (wykłady, spotkania promocyjne, konferencje, seminaria, koncerty, wystawy i projekcje filmów) oraz miały miejsce 264 wizyty, w tym 140 wizyt grup zagranicznych, 24 - grup z Polski oraz 100 wizyt osobistości świata kultury i polityki.

Z okazji 60. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, Fundacja Judaica uhonorowała swoim medalem Panią Irenę Sendlerową, która uratowała 2 500 dzieci żydowskich z warszawskiego getta.

Z okazji 10 rocznicy otwarcia Centrum Kultury Żydowskiej, przypadającej na 24 listopada 2003 roku, Poczta Polska wydała datownik okolicznościowy, który był dostępny przez cały dzień na specjalnym stoisku w Recepcji Centrum Kultury Żydowskiej oraz przez kolejne 28 dni w okienku filatelistycznym na Poczcie Głównej w Krakowie. Z tej samej okazji Gazeta Wyborcza wydała dodatek okolicznościowy.

W październiku 2003 roku odbyła się kolejna edycja programu letniego pt. Jews and Christians in Poland and Europe After the Shoah, zorganizowana wspólnie z Theological University of Reformed Churches w Kampen w Holandii, w której udział wzięli holenderscy teologowie oraz studenci teologii.

WYKŁADY

1/ Zdaniem sceptyka - spotkanie z dr. Ryszardem BUGAJEM (ROZMOWY O INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ)

2/ Problematyka oświęcimska w pracach Profesora Antoniego Kępińskiego - spotkanie z Prof. Marią ORWID, Prof. Jackiem BOMBĄ i Dr. Andrzejem CECHNICKIM (ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU)

3/ Rosja - wokół demokracji i tolerancji - czeczeński dramat - spotkanie z Krystyną KURCZAB-REDLICH, dziennikarką, m.in. autorką książki o współczesnej Rosji pt. Pandrioszka. (WOKÓŁ DEMOKRACJI I TOLERANCJI)

4/ Życie codzienne dzieci polsko - żydowskich 1939 - 1949 wykład Joanny MICHLIC, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

5/ Herzl and Women - wykład dr. Erika PETRY z Uniwersytetu w Bazylei

6/ Polska w Unii - szanse i wyzwania - spotkanie z Ministrem Janem TRUSZCZYŃSKIM, Głównym Negocjatorem Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. (ROZMOWY O INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ)

7/ Dwa narody - dwa przysłowia - spotkanie z Michałem SOBELMANEM, prowadzenie Prof. Jan WOLEŃSKI. (POLACY I ŻYDZI - OD NOWA?)

8/ Spór o Europę wartości - spotkanie z Biskupem Tadeuszem PIERONKIEM, (ROZMOWY O INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ)

9/ Samorząd żydowski w dawnej Polsce - wykład Prof. Stanisława GRODZISKIEGO, Uniwersytet Jagielloński (ŻYDZI W POLSCE).

10/ Polacy wobec Jedwabnego - obserwacje, sondaże, spekulacje - spotkanie z Prof. Antonim SUŁKIEM z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzenie: Prof. Jan WOLEŃSKI. (POLACY I ZYDZI - OD NOWA?)

11/ Izrael po wyborach - spotkanie z izraelskim dziennikarzem Arie GOLANEM, zorganizowane wspólnie z Ambasadą Izraela w Warszawie.

12/ Życie teatralne Żydów Bielska i Białej w latach międzywojennych wykład Prof. Andrzeja LINERTA z Uniwersytetu Jagiellońskiego
(MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU)

13/ Ringelblum i jego archiwum - wykład dr Eleonory BERGMAN z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
(60. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)

14/ Irena Sendlerowa i jej dzieci - spotkanie z Elżbietą FICOWSKĄ, Przewodniczącą Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu
(60. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)

15/ 60. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. Pytania i próby odpowiedzi - wykład Prof. Feliksa TYCHA, Dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego
(60. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)

16/ O Jedwabnem raz jeszcze - spotkanie z Andrzejem ŻBIKOWSKIM, prowadzenie: Prof. Jan WOLEŃSKI. (POLACY I ŻYDZI - OD NOWA?)

17/ Mój przeciwgłos w sprawie Jedwabnego z dnia 21 marca 2001 roku - spotkanie z Prof. Stanisławem DĄBROWSKIM z Gdańska, prowadzenie: Prof. Jan WOLEŃSKI. (POLACY I ŻYDZI - OD NOWA?)

18/ Ucieczka z Treblinki - spotkanie z Samuelem WILLENBERGIEM (Izrael)

19/ Opinia publiczna w Polsce wobec integracji z Unią Europejską - spotkanie z Dr. Tomaszem ŻUKOWSKIM z Instytutu Polityki Społecznej UW (ROZMOWY O INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ)

20/ Spotkanie z Minister Danutą HÜBNER, Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej, Sekretarzem Stanu w MSZ.
(ROZMOWY O INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ)

21/ Wszechświat a cząstki elementarne - wykład Prof. Krzysztofa ŚLIWY, Tufts University, Boston.

22/ Syjoznim - wykład Dr. Erika Petry w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

23/ Pierwszy Kongres Syjonistyczny w Bazylei 1897 - wykład dr. Erika Petry w ramach Spotkań z Kulturą Żydowską SIMCHA we Wrocławiu.

24/ Polacy i Żydzi - od nowa? Post scriptum. spotkanie z Prof. Janem WOLEŃSKIM (POLACY I ŻYDZI - OD NOWA?)

25/ Patriotyzm i nacjonalizm - spotkanie z Janem NOWAKIEM- JEZIORAŃSKIM. (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

26/ Teologia wobec Holocaustu - wykład ks. Prof. Stanisława OBIRKA SJ, inaugurujący nowy cykl spotkań w CKŻ.
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

27/ Doświadczenie Zagłady w pamięci zbiorowej Romów - wykład dr. Sławomira KAPRALSKIEGO z Centre for Social Studies w Warszawie.
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

28/ Polska i ja - spotkanie z Abrahamem BRUMBERGIEM (USA). (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

29/ Ścieżki pogranicza - spotkanie z Krzysztofem CZYŻEWSKIM, jednym z twórców Fundacji Pogranicze w Sejnach.
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

30/ Spotkanie z Andrzejem WAJDĄ (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

31/ Teologia wobec Holocaustu - spotkanie z Prof. Jehudą WEBSTEREM z Los Angeles, prowadzenie: ks. Prof. Stanisław OBIREK SJ
(TEOLOGIA WOBEC HOLOCAUSTU - SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

32/ Mord Rytualny. Legenda w historii europejskiej - wykład Prof. Józefa NIEWIADOMSKIEGO z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Innsbruku (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

33/ Moje siedem lat w Krakowie - próba bilansu spotkanie z Rabinem Saszą PECARICEM z Fundacji Ronalda S. Laudera.
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

34/ Żydzi w Wielkopolsce - spotkanie ze Zbigniewem PAKUŁĄ, autorem książki Siwe kamienie. Wielkopolscy Żydzi.
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

35/ Obywatelstwo, narodowość, niepodległość wykład Prof. Ludwika STOMMY, Uniwersytet Sorbona, Paryż
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

36/ Gdzie był Bóg w Bełżcu? - spotkanie z Ks. Prof. Stanisławem OBIRKIEM SJ. (TEOLOGIA WOBEC HOLOCAUSTU)

37/ Jak uczyć tolerancji? Mniejszości religijne, etniczne i kulturowe w podręcznikach gimnazjalnych do języka polskiego. - spotkanie z Dr. Tomaszem ŻUKOWSKIM, członkiem zespołu badawczego Otwartej Rzeczpospolitej, pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN.

38/ The Digtnity of Difference - spotkanie z ks. Jacquesem DUPUIS SJ, prowadzenie: Dr Beata KOWALSKA i ks. Prof. Stanisław OBIREK SJ

39/ Choroba dyplomatyczna. Moja misja w Chile - spotkanie z Danielem PASSENTEM, Ambasadorem RP w Chile w latach 1996 - 2001
(WOKÓŁ DEMOKRACJI I TOLERANCJI)

40/ Galicja wielobarwna, wielonarodowa - wykład Prof. Michaela STEINLAUFA (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

41/ Wojny żydowskie - wykład Prof. Michaela STEINLAUFA (USA) (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

42/ Wielojęzyczny naród żydowski - wykład Prof. Michaela STEINLAUFA (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

43/ Żydowski, koszerny styl życia - wykład kantora Benziona MILLERA (USA) (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

PROMOCJE KSIĄŻEK, SPOTKANIA AUTORSKIE

1/ Dwa sztandary. Rzecz o powstaniu w getcie warszawskim - promocja książki Mariana APFELBAUMA

2/ Spotkanie z Henrykiem GRYNBERGIEM zorganizowane wspólnie z Wydawnictwem Czarne w ramach Targów Książki w Krakowie

3/ Dlaczego należy uczyć o Holokauście - promocja książki pod redakcją Dr. Jolanty AMBROSEWICZ-JACOBS i Dr. hab. Leszka HOŃDO.

4/ Z historii Żydów lwowskich. Zapiski z tamtego świata Maurycego Allerhanda - promocja książki Dr. Leszka ALLERHANDA (Zakopane) i spotkanie z autorem.

5/ Zgłębiając tajemnicę Kościoła - prezentacja książki ks. Dr. Romualda Jakuba WEKSLERA-WASZKINELA i spotkanie z autorem, prowadzenie: ks. Prof. Stanisław OBIREK SJ.

6/ Apteka w getcie krakowskim Tadeusza Pankiewicza - promocja książki wydanej przez Wydawnictwo Literackie.
(60. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA KRAKOWSKIEGO)

7/ Podziemie kobiet - prezentacja książki Shany PENN (San Francisco) i spotkanie z autorką.

8/ Spotkałam Ludzi. Historia o tragicznym początku i niezwykłym zakończeniu - promocja książki Ruty WERMUTH i spotkanie z autorką.

9/ Krew nieba - prezentacja książki Piotra RAWICZA z udziałem Prof. Jana GOŚLICKIEGO i Andrzeja SOCHY, tłumacza książki

10/ Nowy Jork... łodzią jest i jest przystanią - spotkanie autorskie z Anną FRAJLICH

11/ Kochany Franz. Franz Kafka - spotkanie autorskie z Anną BOLECKĄ
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

12/ Icchak Baszewis Singer - pisarz wciąż mało znany - promocja książki Prof. Chone Shmeruka Świat utracony. O twórczości Izaaka Bashevisa Singera z udziałem Prof. Moniki ADAMCZYK-GARBOWSKIEJ (UMCS). (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

13/ W poszukiwaniu pustki. Podróże do Polski we współczesnej literaturze hebrajskiej. - prezentacja książki Dr. Shoshany RONEN (Izrael) w ramach serii wydawniczej Fundacji Judaica pt. The Aleksander and Alicja Hertz Annual Memorial Lecture, z udziałem Autorki oraz Prof. Szewacha WEISSA, Ambasadora Izraela w Polsce. (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

14/ Żydowskie życie - prezentacja książki Henryka HALKOWSKIEGO z udziałem Autora i ks. Prof. Stanisława OBIRKA SJ.

15/ Mój przyjaciel król. Opowieść o Stanisławie Auguście - prezentacja książki Józefa HENA oraz spotkanie z autorem.

16/ Dom na Groblach. Rzecz o Janinie Garyckiej, Piotrze Skrzyneckim, Piwnicy pod Baranami - prezentacja albumu Zbigniewa ŁAGOCKIEGO, Marii PYRLIK i Leszka WÓJTOWICZA

17/ Dawna sztuka żydowska w Polsce - prezentacja albumu Dr. Izabelli REJDUCH-SAMKOWEJ i Prof. Jana SAMKA

18/ Ze złości - promocja książki Irka GRINA (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

19/ Czas ambasadora - promocja książki Prof. Szewacha WEISSA, Ambasadora Izraela w Polsce (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

20/ Słownik judaistyczny - promocja książki (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

KONFERENCJE, SEMINARIA, DYSKUSJE, WARSZTATY

1/ Wokół Jedwabnego - dyskusja Prof. Tomasza SZAROTY i Prof. Ireneusza KRZEMIŃSKIEGO o publikacji Instytutu Pamięci Narodowej,
prowadzenie: Prof. Jan WOLEŃSKI. (POLACY I ŻYDZI -OD NOWA?)

2/ Syjonizm i powstanie państwa Izrael - seminarium dla nauczycieli w Tarnowie, prowadzone przez Dr. Erika PETRY z Uniwersytetu
w Bazylei.

3/ tolerancja.pl - konferencja dla nauczycieli z Małopolski, zorganizowana wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

4/ Seminarium dla wolontariuszy zorganizowane przez Verein für Dienste im Ausland

5/ Seminarium dla członków krakowskiej gminy żydowskiej zorganizowane przez Żydowskie Centrum Edukacyjne w Warszawie

6/ Seminarium kontaktowe dla nauczycieli z Polski, Niemiec i Danii zorganizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie

7/ Wojna w Iraku - dyskusja panelowa z udziałem Prof. Janusza DANECKIEGO z Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Prof. Wojciecha GIEŁŻYŃSKIEGO, Rektora Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie (WOKÓŁ DEMOKRACJI I TOLERANCJI)

8/ Dyskusja panelowa z udziałem ks. Prof. Stanisława OBIRKA SJ, Redaktora Bronisława WILDSTEINA, prowadzenie: Prof. Jan WOLEŃSKI.
(POLACY I ŻYDZI - OD NOWA?)

9/ FORUM-KAZIMIERZ I - dyskusja panelowa inaugurująca nową serię spotkań poświęconych teraźniejszości i przyszłości Kazimierza, w której udział wzięli: Seweryn BLUMSZTAJN, Henryk HALKOWSKI, Prof. Andrzej KURZ, Janusz MAKUCH, Bartosz SZYDŁOWSKI, i Małgorzata WALCZAK; prowadzenie: Joachim S. RUSSEK.

10/ FORUM-KAZIMIERZ II - dyskusja panelowa z udziałem: Ks. Wiesława DAWIDOWSKIEGO, Jadwigi i Wacława JANKOWSKICH i Wojciecha
KOZDRONKIEWICZA - Przewodniczącego Rady Dzielnicy I. prowadzenie: Joachim S. RUSSEK

11/ - 13/ Warsztaty śpiewu chasydzkiego prowadzone przez Benziona MILLERA (USA) (13. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

WYSTAWY

1/ Pierwszy Kongres Syjonistyczny w Bazylei 1897 wystawa w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

2/ Pierwszy Kongres Syjonistyczny w Bazylei 1897 wystawa w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.

3/ Pierwszy Kongres Syjonistyczny w Bazylei 1897 wystawa w ramach Spotkań z Kulturą Żydowską SIMCHA we Wrocławiu

4/ Pierwszy Kongres Syjonistyczny w Bazylei 1897 wystawa w Bibliotece Uniwersytetue Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

5/ Wystawa collage fotograficznych Charlesa DUMOLINA (Belgia)
(ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU)

6/ Wystawa collage fotograficznych Charlesa DUMOLINA (Belgia) w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

7/ Wystawa malarstwa i rzeźby Ani MURADJAN (Armenia / Kraków)

8/ Koniec i początek - odmowa wykonania rozkazu i stawianie oporu - wystawa dokumentalna zorganizowana wspólnie z Międzynarodowym
Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Muzeum Antywojennym Biblioteka Pokoju Kościoła Ewangelickiego w Berlinie.

9/ Dzieci z Kazimierza - wystawa fotografii Jakuba STOŻKA (Kraków).

10/ Dzieciństwo - między dystansem a spotkaniem wystawa fotografii Krzysztofa SZWAJCY i Aleksandry SZPAK

11/ Holocaust - czemu nie? - wystawa fotograficzna Gimnazjalistki z Wrocławia, prezentująca graffiti antysemickie

12/ Siła perswazji. Plakat żydowski w II Rzeczypospolitej - wystawa plakatów ze zbiorów YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku, zorganizowana wspólnie z Żydowskim Instytutem Historycznym

13/ Wystawa fotografii Dominika PABISA (Kraków).

14/ Podróże - Totemenhirs - wystawa malarstwa i rysunku Romana NOWOTARSKIEGO i Tadeusza NOWOTARSKIEGO

15/ Das jüdische Wien / Żydowski Wiedeń - wystawa fotografii Janosa KALMARA, zorganizowana wspólnie z Austriackim Konsulatem Generalnym w Krakowie.

16/ Linoryty - wystawa Marty WAKUŁY (Kraków)

17/ Życie przypomniane - wystawa grafik Hetty KRIST (Niemcy).
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

18/ Etiopia - Dziedzictwo króla Salomona - wystawa fotografii Anny OLEJ i Krzysztofa KOBUSA
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

19/ 10 lat Centrum Kultury Żydowskiej - wystawa fotografii i plakatów dokumentująca 10 lat działalności CKŻ
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

20/ Rafael f. Scharf - in memoriam - wystawa dokumentalna poświęcona R. F. Scharfowi, zmarłemu członkowi Rady Fundacji Judaica.

21/ Piwnica pod Baranami - wystawa fotografii Zbigniewa ŁAGOCKIEGO

22/ Presence / Absence or into the Void - instalacja Sebastiana MEISSNERA (Niemcy), zorganizowana wspólnie z Instytutem Goethego
w Krakowie (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

PROJEKCJE FILMÓW

1/ Jesus Christ Superstar, reż. Norman Jewison (WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY)

2/ Skrzypek na dachu, reż. Norman Jewison (WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY)

3/ Hair, reż. Milos Forman (WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY)

4/ Moulin Rouge, reż. Baz Luhrmann (WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY)

5/ Image Before My Eyes, reż. Josh Waletzky (EUROPEJSKI DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

6/ Shtetl Passover, reż. David Roskies (EUROPEJSKI DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

7/ The Unexpected Guest, reż. William Brand (EUROPEJSKI DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

8/ Zrozumieć pamięć, reż. Małgorzata Imielska (EUROPEJSKI DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

9/ W poszukiwaniu utraconych lat, reż. Jan Sosiński (EUROPEJSKI DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

10/ - 17/ PO-LAN-YAH. Tu mieszkał Bóg, reż. Amnon Teitelbaum

18/ - 21/ Piwnica pod Baranami Piotra Skrzyneckiego, reż. Antoni Krauze.

22/ Ostatni etap, reż. Wanda Jakubowska (ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU)

23/ Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Has na podstawie prozy Bruno Schulza.
Wprowadzenie do filmu: Prof. Jerzy JARZĘBSKI z Instytutu Filologii Polskiej UJ.

24/ Cena prawdy, reż. Marcin Mamoń i Mariusz Pilis

25/ Trudne pojednania, reż. Andrzej Falber

26/ Sople płaczą na ulicy Wawelberga, reż. Maria Dłużewska

27/ Kwartet, reż. Tomasz Zygadło (ROCZNICA MARCA '68)

28/ Warsaw Ghetto, reż. Burnett Hugh
(60. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)

29/ Der Alltag im Warschauer Ghetto, reż. Piotr Szalsza
(60. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)

30/ Łyżeczka, reż. Michał Nekanda-Trepka
(60. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)

31/ Lista Sendlerowej, reż. Michał J. Dudziewicz
(60. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)

32/ Kronika Powstania w getcie Warszawskim według Marka Edelmana, reż. Jolanta Dylewska
(60. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)

33/ Wielki Tydzień, reż. Andrzej Wajda
(60. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)

34/ Przy torze kolejowym, reż. Michał Nekanda-Trepka

35/ Glamour , reż. Frigyes Gödrös
(WĄTKI ŻYDOWSKIE W KINEMATOGRAFII WĘGIERSKIEJ - SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

36/ Kropla Słońca, reż. István Szabó
(WĄTKI ŻYDOWSKIE W KINEMATOGRAFII WĘGIERSKIEJ - SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

37/ Odnaleźć obrazy, reż. Benjamin Geissler
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

38/ Sznirele perele (...jak perły na sznurku), reż. Anna Kaplińska oraz spotkanie z Prof. Jerzym POMIANOWSKIM
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

39/ Mord rytualny, reż. Andrzej Białko
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

40/ Tratwa muzykantów, pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami oraz Losy posłuchane, reż. Krzysztof Czyżewski
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

41/ Ararat, reż. Atom Egoyan, wprowadzenie: Prof. Tadeusz LUBELSKI
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
42/ Samson, reż. Andrzej Wajda
(WĄTKI ŻYDOWSKIE W FILMACH ANDRZEJA WAJDY - SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

42/ Korczak, reż. Andrzej Wajda
(WĄTKI ŻYDOWSKIE W FILMACH ANDRZEJA WAJDY - SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

43/ Wielki Tydzień, reż. Andrzej Wajda
(WĄTKI ŻYDOWSKIE W FILMACH ANDRZEJA WAJDY - SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

44/ Wyrok na Franciszka Kłosa, reż. Andrzej Wajda, wprowadzenie: Prof. Tadeusz LUBELSKI.
(WĄTKI ŻYDOWSKIE W FILMACH ANDRZEJA WAJDY - SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

45/ Życie jest piękne, reż. Roberto Benigni (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

46/ Pociąg życia, reż. Radu Mihaileanu (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

47/ Sobibór, 14 października, godz. 16.00, reż. Claude Lanzmann, (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

48/ Comedian Harmonists, reż. Joseph Vilsmaier

49/ - 56/ PO-LAN-YAH, reż. Amnon Teitelbaum (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

57/ Five Polish Cities (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

58/ The Work, reż. Bernard Offen (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

59/ My Hometown Concentration Camp, reż. Bernard Offen (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

60/ Proces B7815, rez. Bernard Offen (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

61/ The Unexpected Guest, reż. William Brand (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

62/ Kino w służbie idei. Przegląd niemieckich filmów propagandowych - przegląd zorganizowany wspólnie z Klubem Filmoznawców UJ

KONCERTY, SPEKTAKLE TEATRALNE

1/ Koncert kameralny w wykonaniu orkiestry młodzieżowej CONCERTO LAMELLI (Kraków), pod dyrekcją Wiesława GRZEGORSKIEGO.

2/ Pieśni Mordechaja Gebirtiga - koncert Bente KAHAN (60. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA KRAKOWSKIEGO)

3/ Koncert w wykonaniu uczniów Liceum Muzycznego w Krakowie

4/ Akrostych polsko - żydowski - koncert w Kościele Franciszkanów w Krakowie (60 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)

5/ Recital fortepianowy w wykonaniu Piotra RÓŻAŃSKIEGO (Kraków)

6/ Koncert pieśni Heinricha Heine w wykonaniu Klaudii ROMEK (sopran), Jacka OZIMKOWSKIEGO (bas/baryton), Marka WIATRA (tenor) oraz Prof. Barbary PENDERECKIEJ (fortepian). Wiersze H. Heine czytała Anna SOKOŁOWSKA.

7/ Koncert kameralny w wykonaniu zespołu REINER TRIO (Kraków) w składzie: Roman REINER (skrzypce), Sławomir CIERPIK (fortepian), Barbara ŁYPIK-SOBANIEC (wiolonczela).

8/ Koncert fortepianowy na cztery ręce w wykonaniu DUETU BRUSCO - SCOLASTRA (Włochy), zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury

9/ Recital fortepianowy w wykonaniu Piotra RÓŻAŃSKIEGO (Kraków).

10/ L'ultima lacrima (Ostatnia łza) - spektakl teatralny w wykonaniu Teatro Universita (Kraków) w reżyserii Gianfranco EVANGELISTA, na podstawie powieści Stefano Benni. Spektakl zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury (MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU)

11/ Mozart Blues - koncert kameralny w wykonaniu Anatola KOGANA (Izrael) oraz Konstantego WILEŃSKIEGO (Polska)

12/ Spotkanie z Shivą - spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Fizycznego WERTUMNUS - w ramach projektu Ciało Ludzkie - Znak Uniwersalny.

13/ Koncert kameralny w wykonaniu Orkiestry Młodzieżowej CONCERTO LAMELLI pod dyrekcją Wiesława GRZEGORSKIEGO.

14/ Paris to Kiev - koncert muzyki ukraińskiej w wykonaniu Alexis KOCHAN (Kanada) wraz z zespołem PARIS TO KIEV

15/ Koncert kameralny w wykonaniu QUARTETTO D`ARCHI DI VENEZIA (Włochy) w składzie: Andrea VIO (skrzypce), Alberto BATTISTON (skrzypce), Luca MORASSUTTI (altówka) i Angelo ZANIN (wiolonczela). Koncert zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

16/ Koncert w wykonaniu zespołu ESFAHAN w składzie: Abbas MASHAYEKH (al oud), Günther Johannes SCHMITZ (flety) i Romuald ERENC (gitara).

17/ Koncert kameralny w wykonaniu Bozidarki NOCOLIC BALDOCCI (skrzypce) i Carole CARNIEL (fortepian). Koncert zorganizowany wspólnie
z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

18/ Koncert kameralny w wykonaniu Jurija ŁANIUKA (wiolonczela, Lwów) i Jozsefa ÖRMÉNY (fortepian, Lwów) (Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich)

19/ Recital wokalny w wykonaniu Urszuli KRYGER (mezzosopran) i Katarzyny JANKOWSKIEJ (fortepian). (Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich)

20/ Na początku była Pieśń - koncert pieśni żydowskich i ukraińskich w wykonaniu Marjany SADOWSKIEJ (Ukraina) i Victorii HANNA (Izrael).

21/ Koncert kameralny w wykonaniu POSAUNE VOCE TRIO (Wielka Brytania) w składzie: Ken SHIFRIN (puzon), Claire HOLLOCKS (sopran) i Robert CHALLINOR (fortepian). (Festiwal Kameralny)

22/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu ANAHANU ze Lwowa podczas Jesieni Muzycznej w Przemyślu

23/ KONCERT NOWOROCZNY - ROSZ HASZANA 5764
Judeo baroque. Salomone Rossi
- koncert w wykonaniu zespołu ARS CANTUS
w składzie: Monika WIECZORKOWSKA (sopran), Maciej GOCMAN (tenor), Piotr KARPETA (bas), Tomasz DOBRZAŃSKI (flet prosty) z towarzyszeniem Anny ŚLIWY (skrzypce barokowe), Pawła MUZYKI (viola da gamba), Mileny DOBROĆ (arcylutnia) i Ewy PRAWUCKIEJ (pozytyw). (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

24/ Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu DI GALITZYANER KLEZMORIM w składzie: Mariola ŚPIEWAK (klarnet), Grzegorz ŚPIEWAK (akordeon) i Rafał SEWERYNIAK (kontrabas) (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

25/ Od baroku do Braodway'u - koncert w wykonaniu zespołu POSAUNE VOCE TRIO (Wielka Brytania) w składzie: Ken SHIFRIN (puzon), Claire HOLLOCKS (sopran) i Robert CHALLINOR (fortepian) (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

26/ Koncert zespołu KROKE w składzie: Tomasz KUKURBA (altówka, skrzypce, śpiew), Jerzy BAWÓŁ (akordeon), Tomasz LATO (kontrabas)
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

27/ Koncert pieśni ormiańskich w wykonaniu Dziewczęcego Chóru Katedry Kaliskiej (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

28/ Koncert muzyki kompozytorów ormiańskich w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Filharmonii Kaliskiej EGINE w składzie: Heghine MKRTCHYAN (I skrzypce), Maria CHRZEŚCIJANEK (II skrzypce), Cristian PITIS (altówka) i Joanna BARA (wiolonczela)
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

29/ Recital fortepianowy w wykonaniu Beaty BILIŃSKIEJ (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

30/ Fantasmagoria polska - spektakl teatralny według tekstów Juliana Tuwima w reżyserii Jadwigi LEŚNIAK-JANKOWSKIEJ w wykonaniu Teatru El-Jot. (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

31/ KONCERT Z OKAZJI 10. ROCZNICY OTWARCIA CKŻ:
Leopold Kozłowski i przyjaciele
- koncert pieśni żydowskich w wykonaniu Leopolda KOZŁOWSKIEGO, Marty BIZOŃ, Renaty ŚWIERCZYŃSKIEJ, Katarzyny ZIELIŃSKIEJ, Andrzeja ROGA i Haliny JARCZYK (skrzypce), prowadzenie: Jerzy FEDOROWICZ.
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)


32/ Koncert pieśni W. Wysockiego, B. Okudżawy, M. Cwietajewej, Ch. Aznavoura, i J. Brela w wykonaniu Anety ŁASTIK (Paryż)
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

33/ KONCERT URODZINOWY KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO w wykonaniu kwartetu studentów Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Kai DANCZOWSKIEJ (skrzypce) i Sławomira CIERPIKA (fortepian)

34/ Koncert jazzowy w wykonaniu trio: Assif TSAHAR, Matt MANERI, Jim BLACK, zorganizowany wspólnie z Indigo Club w Krakowie

35/ Koncert jazzowy w wykonaniu zespołu PARADOX TRIO (USA), zorganizowany wspólnie z Inidgo Club w Krakowie.

36/ Recital gitarowy w wykonaniu Leszka WÓJTOWICZA (Kraków)

37/ KONCERT SYLWESTROWY 2003 / 2004 w wykonaniu Agnieszki RYCHLIK (skrzypce), Anny ŚLIWY (skrzypce), Mileny DOBROĆ (arciliuto), Andrzeja ZAWISZY (klawesyn) oraz Pawła MUZYKI (viola da gamba).

38/ Koncert fortepianowy na cztery ręce w wykonaniu Natalii KARP i Hisayo SHIMIZU w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie -
wieczór poświęcony pamięci Rafaela F. Scharfa

39/ Gimpel - spektakl teatralny na podstawie opowiadania I. B. Singera w wykonaniu Teatru MIST (Kraków) (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

40/ Aż do śmierci - spektakl teatralny na podstawie opowiadania A. Oza w wykonaniu Teatru MIST (Kraków) (13 FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)

UROCZYSTOŚCI

1/ Wręczenie medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata zorganizowana przez Ambasadę Izraela w Warszawie.

2/ Poranek Historyczny z okazji 60. rocznicy likwidacji getta krakowskiego zorganizowany przez Towarzystwo Opieki nad Majdankiem

3/ Rafael F. Scharf - in memoriam - spotkanie poświęcone zmarłemu członkowi - założycielowi Fundacji Judaica, z udziałem m.in.: Marii RYDLOWEJ, Prof. Ericha DAUZENROTHA (Niemcy), Prof. Zbigniewa PEŁCZYŃSKIEGO (Londyn) i Prof. Sławomira KAPRALSKIEGO (Warszawa) oraz koncert w wykonaniu Adama MUSIALSKIEGO (skrzypce) i Beaty MUSIALSKIEJ (fortepian).

4/ Uroczyste wręczenie nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej Dr. hab. Leszkowi HOŃDO z Katedry Judaistyki UJ, zorganizowane
wspólnie z YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku.

5/ MARSZ PAMIĘCI z okazji 60. rocznicy likwidacji getta krakowskiego, zorganizowany wspólnie z Żydowską Gminą Wyznaniową w Krakowie,
Stowarzyszeniem Festiwal Kultury Żydowskiej, Towarzystwem Przyjaźni Polsko - Izraelskiej, Muzeum Pamięci Apteka pod Orłem pod patronatem Jerzego Adamika, Wojewody Małopolskiego, Janusza Sepioła, Marszałka Województwa Małopolskiego, Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Tadeusza Jakubowicza, Prezesa Gminy Żydowskiej w Krakowie.

INNE ZDARZENIA

1/ Posiedzenie Stowarzyszenia Centrum Pokoju Shimona Peresa

2/ Spotkanie grupy Żydów sefardyjskich z Francji i USA z okazji wmurowania tablicy w języku judeo-hiszpańskim na pomniku w Brzezince

3/ Spotkanie grupy niemieckich harcerzy z Tadeuszem Sobolewiczem, byłym więźniem KL Auschwitz - Birkenau

4/ Współczesny Kazimierz - historyczny Kazimierz - prezentacja pracy semestralnej w wykonaniu uczennic 3 klasy VII LO w Krakowie - projekcja autorskiego filmu

5/ Posiedzenie Komisji Kultury Rady Miasta Krakowa

6/ -7/ Aukcja pocztówek zorganizowana przez Antykwariat RARA AVIS (dwukrotnie)

8/ - 9/ Aukcja książek zorganizowana przez Antykwariat RARA AVIS (dwukrotnie)

10/ - 18/ Spotkania Towarzystwa Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata (jedno spotkanie w miesiącu)

19/ - 22/ Spotkania Towarzystwa Przyjaźni Polska-Izrael (cztery spotkania)

23/ Dialog dla przyszłości - prezentacja audycji radiowych poświęconych tematyce polsko-żydowskiej.
(SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

24/ Medycyna i farmacja za murami getta - otwarte spotkanie członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

25/ Spotkanie grupy młodzieży niemieckiej ze Stellą MÜLLER-MADEJ, byłą więźniarką krakowskiego getta

26/ Spotkanie ze Stellą MÜLLER-MADEJ w Muzeum Apteka pod Orłem przed MARSZEM PAMIĘCI z okazji 60. rocznicy likwidacji getta krakowskiego, prowadzenie: Annamaria ORLA-BUKOWSKA.

WIZYTY VIP

1/ Aleksander Miedownikow, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie

2/ Natalia Sawina, Konsul Ukrainy w Krakowie

3/ Michel Reineri, Konsul Generalny Francji w Krakowie

4/ Jean Marc Dreyfus, International Task Force, Paryż

5/ Patrick Amiot, International Task Force, Paryż

6/ Karel Fracapane, International Task Force, Paryż

7/ Józef Winiarski, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Edukacji

8/ Leonid Rodionow, Konsul Generalny Rosji w Krakowie

9/ Jan Bereza, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

10/ Jerzy Kulczycki, Prezes Deutsche Bank 24 w Krakowie

11/ Bruno Neve de Mevergnies, Ambasador Belgii w Polsce z małżonką

12/ Marek Siwiec, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

13/ Karol Drozd, członek Stowarzyszenia Centrum Pokoju Shimona Peresa

14/ Prof. Andrzej Rottermund, członek Stowarzyszenia Centrum Pokoju Shimona Peresa

15/ Krzysztof Miklaszewski, członek Stowarzyszenia Centrum Pokoju Shimona Peresa

16/ Kazimierz Czechowicz, członek Stowarzyszenia Centrum Pokoju Shimona Peresa

17/ Jan Król, członek Stowarzyszenia Centrum Pokoju Shimona Peresa

18/ Janusz Morgensztern, członek Stowarzyszenia Centrum Pokoju Shimona Peresa

19/ Prof. Grzegorz Matuszak, członek Stowarzyszenia Centrum Pokoju Shimona Peresa

20/ Szymon Szurmiej, członek Stowarzyszenia Centrum Pokoju Shimona Peresa

21/ Prof. Wojciech Froncisz, członek Stowarzyszenia Centrum Pokoju Shimona Peresa

22/ Adam Krzanowski, członek Stowarzyszenia Centrum Pokoju Shimona Peresa

23/ Jerzy Halbersztadt, Dyrektor Projektu Muzeum Historii Żydów Polskich

24/ Joanna Hofman, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

25/ Ryszard Woźniak, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

26/ Dr Jolanta Żyndul, Uniwersytet Warszawski, Centrum Mordechaja Anielewicza

27/ Dr Jacek Krupa, Katedra Judaistyki UJ

28/ Prof. Marian Dąbrowa, Instytut Historii UJ

29/ Prof. Szewach Weiss, Ambasador Izraela w Polsce

30/ Prof. dr hab. Zbigniew Zuziak, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

31/ Elżbieta Ficowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu

32/ Dr Gabriele Goldfuss, Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Urzędu Miasta Lipska

33/ Siegfried Haller, Urząd Miasta Lipska

34/ Dr Michel Azaria, Judeo-Spanish at Auschwitz

35/ Kenneth Fairfax, Konsul Generalny USA w Krakowie

36/ Prof. Andrzej Głowacki - Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego

37/ Siria Lopez, Konsul Generalna USA w Krakowie

38/ Dr Maren Klingler, Konsul Generalna Niemiec w Krakowie

39/ Dr Stefan Wackwitz, Dyrektor Goethe Institut w Krakowie

40/ Dr Ernst-Peter Brezovszky, Konsul Generalny Austrii w Krakowie

41/ Andrzej Czapliński, Dyrektor Telewizji Kraków

42/ Ewa Bielecka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

43/ John Kraaer, Dyrektor Ośrodka Szkolenia Nauczycieli w Odense, Szwecja

44/ Maria Sołtys, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

45/ Dr Reinhard Schweppe, Ambasador Niemiec w Polsce wraz z małżonką

46/ Rabin Michael Dushinsky, Praga

47/ Dr Susanna Buttaroni, Wiedeń

48/ Helmut Morlock, architekt z Niemiec, członek Rady Fundacji Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

49/ Janusz Fogler, Prezes Wydawnictw Artystycznych i Filmowych

50/ Dr Ashot Hovakimian, Ambasador Republiki Armenii w Warszawie

51/ Adam Terlecki, Przewodniczący Stowarzyszenia Ormian w Krakowie

52/ Hafez Al Nimer, Ambasador Palestyny w Polsce

53/ Omar Faris, Przewodniczący Związku Palestyńczyków w Polsce

54/ Dietmar Mietan, Deputowany do Bundestagu (SPD), członek Fundacji Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

55/ Dr Angelica Schwall-Düren, deputowana do Bundestagu (SPD), przewodnicząca Komisji SPD do spraw Unii Europejskiej

56/ Kai Lingen, Komisja do spraw Unii Europejskiej SPD

57/ Giovanni Sciola, Dyrektor Włoskiego Instytut w Krakowie

58/ Attila Szalai, Radca Ambasady Republiki Węgierskiej, Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie

59/ Istvan Kovacs, Konsul Węgier w Krakowie

60/ Prof. Barry Kachan, kardiochirurg z Houston

61/ Tad Taube, Prezydent Taube Foundation for Jewish Life and Culture

62/ Stephen Dobbs, Dyrektor Taube Foundation for Jewish Life and Culture

63/ Abraham Sofaer, Taube Foundation for Jewish Life and Culture

64/ Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator Oświaty

65/ Eva Hoffman, Londyn

66/ Tadeusz Syryjczyk, Prezes Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego

67/ Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

68/ Rafał Skąpski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

69/ Patrick Gautrat, Ambasador Francji w Polsce

70/ Corinne Evens, Evens Foundation, Paryż

71/ Theodor Bikel, kantor z USA

72/ Wolfgang Bittner, pisarz niemiecki

73/ Alex Danzig, Izrael

74/ Sonja Divé-Dahl, Dyrektor hotelu Radisson SAS w Krakowie

75/ Tomasz Szyszka, Kierownik Recepcji hotelu Radisson SAS w Krakowie

76/ Dr Dov S. Zakheim, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony USA

77/ Minister Marek Siwiec, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

78/ Minister Janusz Zemke, Ministerstwo Obrony Narodowej

79/ Andrzej Murawski, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego

80/ Christopher Hill, Ambasador USA w Polsce

81/ Dr Marcos Resnizky, Wallenberg Foundation, Buenos Aires

82/ Christine Lieberknecht, Przewodnicząca Parlamentu Turyngii

83/ Anke Fuchs, Przewodnicząca Fundacji im. Friedricha Eberta w Niemczech

84/ Peter Hengstenberg, Dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie

85/ Riccardo di Sengi, Naczelny Rabin Rzymu

86/ Walter Veroni, Burmistrz Rzymu

87/ Shlomo di Venezia, survivor z Rzymu

88/ Maestro Krzysztof Penderecki

89/ Elżbieta Penderecka

90/ Prof. Marek Stachowski, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

91/ Andrzej Wajda

92/ Krystyna Zachwatowicz

93/ Anait Asatrian, II sekretarz Ambasady Armenii w Polsce

94/ Jan Mokrzycki, Przewodniczący Związku Polaków w Wielkiej Brytanii

95/ Prof. Samuel Sandler i Bella Sandler, Waszyngton

96/ Janka Burianova, Konsul Generalna Republiki Słowackiej w Krakowie

97/ William Bellis, Konsul USA w Krakowie ds. Public Relations

98/ Hans Kaiser, Minister do spraw Europejskich Turyngii

99/ Jakub Müller, Malmö, Szwecja, urodzony w Nowym Sączu

100/ Joanna Karasek, Przedstawicielstwo RP w Brukseli

WIZYTY GRUP ZAGRANICZNYCH

1/ Grupa młodzieży z Internationale Bildungs und Begegnungswerk, Stuttgart

2/ Grupa Żydów sefardyjskich z USA

3/ Grupa Żydów sefardyjskich z Francji

4/ Stypendyści German Marshall Fund z USA - goście Fundacji Batorego

5/ Amerykańscy studenci socjologii na UJ

6/ Nauczyciele z Nadrenii - Westfalii, uczestnicy seminarium Auschwitz Birkenau jako miejsce pamięci

7/ Grupa młodzieży z Demokratisches Jugendforum Brandenburg

8/ Grupa z Anglii z Benem Helfgotem

9/ Grupa ze Strasbourga

10/ Studenci z USA z Prof. Johnem Arnoldem

11/ Grupa młodzieży z Saksonii

12/ Grupa z gimnazjum w Heidelbergu

13/ Grupa z Jacobsen-Gymnasium w Seesen (Dolna Saksonia)

14/ Grupa młodzieży z Ewangelickiego Gimnazjum Fundacji Hoffbauera, Poczdam

15/ Grupa z Volkshochschule w Giessen

16/ Grupa młodzieży z Holandii

17/ Grupa gimnazjalistów z Duisburga

18/ Grupa studentów amerykańskich studiujących w Izraelu

19/ Grupa z Szwecji

20/ Grupa młodzieży z Berlina

21/ Grupa z Izraela

22/ Grupa z Poczdamu

23/ Grupa z południowej Bawarii

24/ Grupa turystyczna z Niemiec

25/ Grupa z Limburgu, Niemcy

26/ Grupa wolontariuszy z Lipska

27/ Grupa turystyczna z Westfalii

28/ Grupa młodzieży szkolnej z Berlina

29/ Grupa młodzieży szkolnej z Danii

30/ Członkinie stowarzyszenia Frauen und Kultur z Dortmundu

31/ Członkowie Forum UNA z Zagłębia Ruhry

32/ Grupa emerytów z Hamburga

33/ Grupa nauczycieli z Niemiec, zorganizowana przez Stowarzyszenie DIVIS dla promowania dialogu niemiecko - izraelskiego w edukacji

34/ Grupa młodzieży szkolnej z Berlina

35/ Grupa z Niemiec

36/ Grupa austriackich studentów Szkoły Letniej UJ

37/ Grupa przewodników izraelskich z Yad Vashem z Alexem Danzigiem

38/ Grupa studentów niemieckich - uczestników seminarium w MDSM w Oświęcimiu

39/ Grupa amerykańska z Mazurkas Travel

40/ Grupa z Florydy

41/ Grupa absolwentów Stanford University

42/ Grupa z Izraela

43/ Grupa studentów z Niemiec

44/ Grupa wolontariuszy z Niemiec, uczestników seminarium zorganizowanego przez Panią Elisbeth Lee-Hölscher

45/ Grupa z Niemiec

46/ Grupa studentów z Mainzer Polonicum w Moguncji

47/ Grupa uczniów z gimnazjum im. Róży Luksemburg z Berlina

48/ Grupa Elders Hostels z USA

49/ Grupa z Gminy Ewangelickiej z Klauchau, Saksonia

50/ Grupa uczniów z Niemiec

51/ Grupa gimnazjalistów Hildenberg, Niemcy

52/ Grupa z Holandii

53/ Grupa gimnazjalistów z Duisburga

54/ Grupa niemiecka

55/ Grupa studentów amerykańskich z Izraela

56/ Grupa ze Szwecji

57/ Grupa z Jerozolimy

58/ Młodzież licealna z Mountargieux; Francja

59/ Grupa uczniów z Orleanu

60/ Grupa młodzieży z Niemiec

61/ Grupa z Niemiec

62/ Grupa młodzieży z Linburga, Niemcy

63/ Grupa wolontariuszy z Lipska

64/ Grupa emerytów z Westfalii

65/ Młodzież szkolna z Berlina

66/ Studenci z Niemiec

67/ Uczniowie szkoły średniej z Akwizgranu

68/ Grupa emerytów z Hamburga

69/ Grypa turystów z Tel-Awiwu

70/ Grupa z Niemiec

71/ Grupa nauczycieli historii z Niemiec

72/ Uczniowie z Berlina

73/ Młodzież z Berlina

74/ Grupa z Niemiec

75/ Grupa z Austrii

76/ Grupa z Austrii

77/ Grupa turystyczna z Florydy

78/ Grupa turystyczna z Niemiec

79/ Grupa z Niemiec

80/ Grupa studentów z Niemiec

81/ Grupa z Austrii

82/ Grupa turystów z Niemiec

83/ Grupa młodzieży z USA i Hiszpanii

84/ Grupa turystyczna z Niemiec

85/ Grupa z Niemiec

86/ Grupa z Grenoble , Francja

87/ Grupa z Niemiec

88/ Grupa młodzieży z Czech, Wielkiej Brytanii i Irlandii

89/ Grupa z Wielkiej Brytanii i Kanady

90/ Grupa z Poczdamu

91/ Grupa z Niemiec

92/ Grupa młodzieży z USA, Luksemburga i Australii

93/ Grupa turystów z Niemiec

94/ Grupa z Niemiec

95/ Grupa z Niemiec

96/ Grupa z Niemiec

97/ Grupa z USA

98/ Grupa z Niemiec

99/ Uczestnicy międzynarodowej konferencji geochemicznej z Australii, Izraela, Rosji i USA

100/ Grupa z Niemiec

101/ Turyści z Niemiec

102/ Grupa z USA

103/ Grupa z Saksonii, Niemcy

104/ Grupa z Londynu

105/ Grupa z Niemiec

106/ Grupa z Cottbus, Niemcy

107/ Grupa z Niemiec

108/ Turyści z Niemiec

109/ Gimnazjaliści z Berlina

110/ Grupa Elders Hostel z USA

111/ Grupa Aktiv Tours z Berlina i Brandenburgii

112/ Grupa z Kolonii

113/ Grupa polsko - holenderska z Białegostoku i Amsterdamu

114/ Grupa turystyczna z Kolonii

115/ Grupa z Wiesburga, Niemcy

116/ Turyści z Nicei

117/ Grupa z Berlina

118/ Grupa z Bonn i Kolonii

119/ Grupa turystów z Berlina

120/ Grupa z Włoch i Izraela

121/ Grupa z Paryża i Compiegne

122/ Młodzież licealna z Lipska

123/ Uczniowie szkoły katolickiej Marienschule z Krefeld, Niemcy

124/ Grupa turystyczna z USA

125/ Grupa młodzieży ze Szwecji

126/ Grupa z organizacji Die Hegge Christliches Bildungswerk w Niesen, Niemcy

127/ Grupa młodzieży z Niemiec, Słowacji i Polski - szkolny program wymiany w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego

128/ Grupa młodzieży niemieckiej - goście programu zorganizowanego przez Bratnią Pomoc Akademicką przy Kościele św. Anny w Krakowie

129/ Grupa Politische Jugend Reisen z Drezna

130/ Grupa z Tel-Avivu

131/ Grupa młodzieży z Dolnej Saksonii

132/ Grupa z Drezna

133/ Grupa z Bonn

134/ Grupa nauczycieli ze Szwecji

135/ Grupa z Berlina

136/ Grupa młodzieży z Budapesztu

137/ Grupa młodzieży gimnazjalnej z Niemiec i Słowacji

138/ Grupa turystów z Londynu

139/ Grupa z Niemiec

140/ Grupa z Francji

WIZYTY GRUP Z POLSKI

1/ Grupa studentów z Wrocławia, członkowie Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Izraelskiej HATIKVA

2/ Grupa uczniów gimnazjum w Kamiennej Górze

3/ Grupa nauczycieli - uczestników konferencji tolerancja.pl organizowanej w Willi Decjusza w Krakowie

4/ Grupa ze Studium Policealnego z Warszawy

5/ Klasa maturalna z Liceum w Jędrzejowie

6/ Grupa z Zespołu Szkół Specjalnych dla dzieci niedosłyszących w Borku Fałęckim

7/ Grupa młodzieży z Technikum Mechanicznego z Raciborza

8/ Uczestnicy konferencji Ekologia Wyrobów z Akademii Ekonomicznej

9/ Grupa licealistów z Gliwic

10/ Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych z Dąbrowy Górniczej

11/ Gimnazjaliści ze Szczecina

12/ Licealiści z Elbląga

13/ Uczniowie gimnazjum z Kazimierzy Wielkiej

14/ Grupa turystów z Gdyni

15/ Uczniowie szkoły muzycznej z Warszawy

16/ Grupa młodzieży z klasy maturalnej z Mielca

17/ Młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Krakowa

18/ Młodzież licealna z Elbląga

19/ Grupa turystów z Warszawy i Katowic

20/ Grupa licealistów z Katowic

21/ Grupa turystów z Poznania

22/ Grupa z Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej

23/ Uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej nr 125 w Krakowie
24/ Grupa szkolna z Opola
powrót

Centrum Kultury Żydowskiej
na Kazimierzu w Krakowie
ul. Meiselsa 17, 31-058 Kraków


tel. (12) 430 64 49, 430 64 52
fax (12)430 64 97
Copyright © Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej 2002-2007
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: firlet.com
Aktualizacja: Multimedia Partner Sp. z o.o.