Program miesięczny /...roczne sprawozdania

FUNDACJA JUDAICA
CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ
na Kazimierzu w Krakowie

1 stycznia i 31 grudnia 2006 roku odbyło się łącznie w Centrum Kultury Żydowskiej Pomiędzy 169 zdarzeń programowych:

 

29 wykładów

22 prezentacje książek oraz spotkania autorskie

7 seminariów i konferencji

12 wystaw

32 koncerty

49 projekcji filmów

18 innych zdarzeń programowych

 

Ponadto Centrum Kultury Żydowskiej odwiedziło:

 

58 przedstawicieli świata kultury, polityki i biznesu z Polski i z zagranicy

106 grup zagranicznych oraz

26 grup polskich

 

Łącznie w ciągu całego roku Centrum Kultury Żydowskiej odwiedziło i uczestniczyło w jego programach około 25 000 osób.

 

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej była jednym z 11 partnerów europejskiego programu realizowanego w latach 2004 - 2006 w ramach Interreg IIIC pt. Monument Nomination and Pilot Implementation as an Alternative Form of Architecture and Religious Tourism (Mo.No.Pi). Program ten zajmował się architekturą klasztorną i synagogalną. Poza Fundacją Judaica, która jest jedynym partnerem z Polski, w projekcie brały udział instytucje z Grecji, Niemiec, Włoch oraz Cypru.

 

WYKŁADY

 1. Muzeum Historii Żydów Polskich - w budowie - spotkanie z Jerzym HALBERSZTADTEM, Dyrektorem Muzeum.
 2. Oświęcim jako Centrum Praw Człowieka - spotkanie z Prof. Andrzejem ZOLLEM, jednym z inicjatorów powstania Centrum.
 3. Andrzej Wajda - mistrz myślenia obywatelskiego - wykład Prof. Tadeusza LUBELSKIEGO.
 4. Books in Ancient Israel - wykład Prof. Allana MILLARDA (Wielka Brytania)
 5. Spotkanie z Andrzejem WAJDĄ; prowadzenie: Prof. Tadeusz LUBELSKI.
 6. Spotkanie z Rabinem Avrahamem FLAKSEM, Rabinem Krakowa.
 7. Henryk Vogler in memoriam - spotkanie poświęcone pamięci zmarłego pisarza Henryka Voglera, w którym udział wzięli: Ewa LIPSKA, Prof. Henryk MARKIEWICZ, Prof. Andrzej KURZ oraz Ludwig Jerzy KERN; fragmenty książek H. Voglera czytał Wiktor LOGA-SKARCZEWSKI.
 8. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Syjonu a Judaizm - spotkanie z siostrą Anną BODZIŃSKĄ.
 9. Hipnoza - mity i fakty - wykład Prof. Jerzego ALEKSANDROWICZA.
 10. Jan Paweł II - jeden z nas? - Kontekst żydowski - spotkanie z Księdzem dr. Jakubem Romualdem WEKSLEREM-WASZKINELEM. (ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA JANA PAWŁA II )
 11. Franciszek Palowski in memoriam - spotkanie poświęcone pamięci zmarłego 17 lutego 2006 roku dr. Franciszka Palowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Judaica, w którym udział wzięli: red. Krzysztof KONARZEWSKI (Telewizja Polska), Prof. Jędrzej KRUPIŃSKI (Instytut Zootechniki UJ), Prof. Emil ORZECHOWSKI (Uniwersytet Jagielloński) oraz Prof. Marian STĘPIEŃ (Uniwersytet Jagielloński).
 12. Israeli's Monotheism and Politheism in the Light of Archeology - wykład Prof. Alana MILLARDA (Wielka Brytania).
 13. Poland - History and Present Times - wykład Prof. Hieronima KUBIAKA
  dla amerykańskich studentów UJ
 14. Feliks Mendelssohn-Bartholdy i jego związki z Lipskiem - wykład Jürgena ERNSTA, Prezydenta Międzynarodowej Fundacji Mendelssohna w Lipsku ( DNI FELIKSA MENDELSSOHNA NA KAZIMIERZU)
 15. U genezy Jedwabnego. Żydzi na kresach północno-wschodnich. - wykład
  dr. Andrzeja ŻBIKOWSKIEGO z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
 16. Grossowie z Krakowa - rodzinna historia - spotkanie z Yoramem GROSSEM
  z Australii.
 17. O bar micwie i nie tylko - wykład Michaela SCHUDRICHA, Naczelnego Rabina Polski. (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 18. O mechanizmach pamięci zbiorowej, czyli jak pamiętają społeczności ludzkie. - wykład Dr. Sławomira KAPRALSKIEGO z Centre for Social Studies w Warszawie. Wykład w ramach Programu Europejskiego Monument Nomination and Pilot Implementation as an Alternative Form of Architecture and Religious Tourism (MoNoPi) (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 19. Profesor Józef A. Gierowski in memoriam - spotkanie poświęcone pamięci zmarłego Profesora, współzałożyciela i wieloletniego Przewodniczącego Rady Fundacji Judaica. (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 20. Tradycja benedyktyńska w zjednoczonej Europie - spotkanie z Ojcem Bernardem, Opatem Klasztoru Benedyktynów w Tyńcu, w ramach Programu Europejskiego Monument Nomination and Pilot Implementation as an Alternative Form of Architecture and Religious Tourism (MoNoPi) (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 21. Żydowskość we współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Warszawy - wykład Dr. Jacka LEOCIAKA z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w ramach Programu Europejskiego Monument Nomination and Pilot Implementation as an Alternative Form of Architecture and Religious Tourism (MoNoPi) (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 22. Jewish Messianism and the Liberal Spirit - wykład Leona WIESELTIERA, amerykańskiego pisarza i eseisty, szefa działu literackiego The New Republic , zorganizowany wspólnie z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie
  i Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie.
  THE ALEKSANDER AND ALICJA HERTZ ANNUAL MEMORIAL LECTURE (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 23. 80-lecie Polskiego Radia: Radio jako szkoła kultury obywatelskiej - wykład
  Dr. Krzysztofa GÓRSKIEGO, Dyrektora - Redaktora Naczelnego Centrum Historii Polskiej Radiofonii Polskiego Radia. (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 24. Monoteizm czy kult pogański? Levinasa dyskusja z Freudem. - wykład Dr. Andrzeja LEDERA z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 25. Październik '56 - z perspektywy półwiecza - spotkanie z Lechosławem GOŹDZIKIEM, przywódcą robotniczym z Żerania, z Prof. Tadeuszem KOWALIKIEM i Prof. Markiem WALDENBERGIEM (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 26. Krakowskie Podgórze - tajemnice prawego brzegu Wisły - prezentacja Stowarzyszenia Podgórze.pl (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 27. Dzieje Żydów w Gliwicach - wykład Bożeny KUBIT, Kierownika Działu Etnografii Muzeum w Gliwicach. SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA W POLSCE (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 28. The Jewish Rebirth in Cuba: Stories and Photographs - wykład Prof. Ruth BEHAR
  z Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor , USA .
 29. Rafael F. Scharf and Polish-Jewish Understanding - wykład Prof. Antoniego POLONSKY'ego z Brandeis University , USA .

PREZENTACJE KSIĄŻEK, SPOTKANIA AUTORSKIE

 1. Miasto umarłych. Architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej
  w Krakowie w latach 1868 - 1939
  - spotkanie z Barbarą ZBROJA oraz promocja
  jej książki pod tym samym tytułem. Wykład w ramach Programu Europejskiego Monument Nomination and Pilot Implementation as an Alternative Form
  of Architecture and Religious Tourism (MoNoPi)
 2. Ludzie dobrej woli. Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosących pomoc więźniom KL Auschwitz - prezentacja książki pod redakcją Henryka ŚWIEBOCKIEGO, wydanej przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.
  (61. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ - BIRKENAU)
 3. Sercem byliśmy wielcy. Niezwykła historia żydowskiej rodziny karłów ocalonych
  z Holocaustu
  - spotkanie z Yehudą KORENEM i Eilatem NEGEVEM, autorami książki pod tym samym tytułem; prowadzenie: Michał SOBELMAN. (MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ HOLOCAUSTU)
 4. Duchowny niepokorny. Rozmowy z Księdzem Stanisławem Musiałem - promocja książki Witolda BERESIA i Krzysztofa BURNETKO; prowadzienie: Roman GRACZYK.
 5. Jewish Cracow - promocja przewodnika po żydowskim Krakowie, wydanego przy współpracy z Europejskim Programem Monument Nomination and Pilot Implementation as an Alternative Form of Architecture and Religious Tourism (Mo.No.Pi.).
 6. Przeżyłem. Saga Świętego Jura - spotkanie z Kurtem I. LEWINEM i promocja jego książki pod tym samym tytułem; prowadzenie: Katarzyna ZIMMERER.
 7. Moje życie barbarzyńcy - promocja książki Janiny KATZ.
 8. Między nami - promocja książki Prof. Szewacha WEISSA i Ewy SZMAL.
  (16. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)
 9. Lemie! Po co umarłeś? - promocja książki Roberta STILLERA.
 10. Zawał - promocja książki Sylvii BACZYŃSKIEJ.
 11. Wiek Żydów - promocja książki Yirija SLEZKINA prowadzenie: Prof. Jan WOLEŃSKI.
 12. Zapomniani. My, Żydzi kresowi - promocja albumu Andrzeja POLECA. (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 13. Die Namen der Nummern - wykład Hansa Joachima LANGA, autora książki pod tym samym tytułem, zorganizowany wspólnie z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. (PROGRAM LITERACKI BAJIT CHADASZ. SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 14. Przygody Grymka w Ziemi Świętej - promocja książki Natana GROSSA, wybór
  i opracowanie: Roman WŁODEK. (PROGRAM LITERACKI BAJIT CHADASZ. SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 15. Z Krakowa do Krakowa - spotkanie z Ryszardem LÖWEM (Loewem), pisarzem izraelskim urodzonym w Krakowie; prowadzenie: redaktor Andrzej KOZIOŁ. (PROGRAM LITERACKI BAJIT CHADASZ. SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 16. Der Judenstaat - Państwo żydowskie - promocja polskiego tłumaczenia książki Theodora Herzla, z udziałem Davida PELEGA, Ambasadora Izraela w Polsce,
  Prof. Jana WOLEŃSKIEGO, Dr. Erika PETRY oraz Jacka SURZYNA, tłumacza książki. (PROGRAM LITERACKI BAJIT CHADASZ. SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 17. Skąd Pan jest? - spotkanie z Prof. Władysławem BARTOSZEWSKIM oraz promocja wywiadu-rzeki z Prof. W. Bartoszewskim, prowadzenie Michał KOMAR. (PROGRAM LITERACKI BAJIT CHADASZ. SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 18. Powiększenie - promocja albumu Andrzeja NOWAKOWSKIEGO o nowym cmentarzu żydowskim przy ulicy Miodowej w Krakowie (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 19. Droga do Koryntu. Od dziś do 1956 roku. - spotkanie z Ewą KURYLUK oraz promocja jej najnowszej książki pod tym samym tytułem. (PROGRAM LITERACKI BAJIT CHADASZ. SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 20. Żydowskie ABC w naszej literaturze i nie tylko - spotkanie z pisarzem Robertem Reuvenem STILLEREM. (PROGRAM LITERACKI BAJIT CHADASZ. SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 21. Izrael - marzenie i rzeczywistość - spotkanie z Pawłem SMOLEŃSKIM, autorem książki Izrael już nie frunie. (PROGRAM LITERACKI BAJIT CHADASZ. SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 22. Rozmowy polsko - żydowskie - promocja książki Andrzeja KOZIOŁA i spotkanie
  z autorem.

DYSKUSJE, SEMINARIA, KONFERENCJE

 1. Pamięć i architektura - seminarium, w którym udział wzięli: dr Eleonora BERGMAN, inż. arch. Lubor HERZAN, prof. dr hab. Bohdan JAŁOWIECKI,
  dr Sławomir KAPRALSKI, dr hab. Bogusław KRASNOWOLSKI, inż. arch. Helmut MORLOCK, dr Monika MURZYN. Seminarium w ramach Programu Europejskiego Monument Nomination and Pilot Implementation as an Alternative Form
  of Architecture and Religious Tourism (Mo.No.Pi.).
 2. Konferencja Grupy Środkowo-Europejskiej ICCA (International Congress and Convention Association)
 3. Konferencja dla nauczycieli francuskich zorganizowana przez Fundację Pamięci Ofiar Shoah z Paryża.
 4. Studencka niemiecko - polska konferencja poświęcona Holocaustowi w literaturze
  w oparciu o analizę tekstów.
 5. Konferencja Joint Distribution Committee na temat Jewish Community Center
  w Krakowie.
 6. Antysemityzm w Polsce: próba diagnozy - dyskusja panelowa z udziałem Prof. Jana WOLEŃSKIEGO i Adama SZOSTKIEWICZA (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 7. Konferencja World Heritage Fund i Komitetu UNESCO w sprawie Muzeum
  w Oświęcimiu

WYSTAWY

 1. Wystawa malarstwa i rysunków Haliny OŁOMUCKIEJ (Izrael), zorganizowana wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. (61. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ - BIRKENAU)
 2. .i przestaliśmy być ludźmi. Droga do Auschwitz w zwierciadle zbiorów Wolfganga Hanay'a. - wystawa dokumentalna z kolekcji Wolfganga HANAYA (Niemcy), zorganizowana wspólnie z Archiwum Federalnym w Rastatt.
 3. Trebice - zapisane w kamieniu - wystawa pod patronatem Konsulatu Czeskiego
  w Katowicach, zorganizowana w ramach Programu Europejskiego Monument Nomination and Pilot Implementation as an Alternative Form of Architecture and Religious Tourism (Mo.No.Pi.).
 4. I Am Here / Tutaj jestem - wystawa fotografii Davida TARTAKOVERA w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie.
 5. Wystawa włoskich książek o sztuce, zorganizowana wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.
 6. O miłości i śmierci - wystawa malarstwa Tovy BERLINSKI (Izrael).
 7. Wystawa malarstwa Aji Admon MAYZELS (Izrael) (16. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)
 8. Tron Feniksa - wystawa grafiki Basila C. FRANKA, w ramach Krakowskiego Triennale Grafiki.
 9. W ystawa malarstwa i rysunków Tithy ALEKSANDROWICZ (Izrael)
  (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 10. Żydzi galicyjscy - wystawa fotogramów Andrzeja POLECA
  (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 11. Powiększenie - wystawa fotogramów Andrzeja NOWAKOWSKIEGO
  (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ
 12. Wystawa grafik ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

KONCERTY

 1. Koncert w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod dyrekcją Ryszarda ŹRÓBKA. (WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY)
 2. Recital gitarowy w wykonaniu Andersa Clemensa OIEN (Hiszpania), zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa.
 3. Recital fortepianowy w wykonaniu Piotra RÓŻAŃSKIEGO (Kraków).
 4. Shir del Essalem - Pieśni dla pokoju - koncert pieśni żydowskich w wykonaniu Moniego OVADIA, Feisala TAHERA oraz Theatrum Instrumentorum pod dyrekcją Aleksandra Sashy KARLICA, zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.
 5. Koncert fortepianowy na cztery ręce w wykonaniu Ignacio SALDANA i Julii DÍAZ YANES, zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa.
 6. Koncert kameralny w wykonaniu Agnieszki REINER (skrzypce) i Sławomira CIERPIKA (fortepian).
 7. Koncert w wykonaniu chóru CORO GRAMOLON (Włochy), pod dyrekcją Giuseppe BRUNELLO, zorganizowany wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.
 8. Recital fortepianowy w wykonaniu Piotra RÓŻAŃSKIEGO (Kraków).
 9. Koncert z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka zorganizowany przez Szkołę Muzyczną
  I stopnia w Krakowie.
 10. Koncert gitarowy w wykonaniu zespołu ENTREQUATRE (Hiszpania), zorganizowany wspólnie z Instytutem Cervantesa.
 11. Koncert Chóru Synagogalnego z Lipska w Katedrze w Gnieźnie.
 12. Koncert Chóru Synagogalnego z Lipska w dawnej synagodze w Poznaniu.
 13. Koncert Chóru Synagogalnego z Lipska w Kościele Zbawiciele w Zielonej Górze.
 14. Koncert Chóru Synagogalnego z Lipska w Kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu.
 15. Koncert Chóru Synagogalnego z Lipska na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
 16. Recital fortepianowy Piotra RÓŻAŃSKIEGO (Kraków).
 17. Koncert dyplomowy w wykonaniu Alicji PACZEŚNIAK (skrzypce), studentki Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Prof. Romana Reinera.

DNI MUZYKI FELIKSA MENDELSSOHNA NA KRAKOWSKIM KAZIMIERZU

 1. Feliks Mendelssohn Bartholdy i Fanny Hensel: Pieśni i pieśni bez słów - koncert
  w wykonaniu Stephana HEINEMANNA (baryton) i Konstanze HOLLITZER (fortepian), pod patronatem Międzynarodowej Fundacji Mendelssohna w Lipsku.
 2. Koncert w wykonaniu Kai DANCZOWSKIEJ (skrzypce), Jeremy'ego FINDLAY'A (wiolonczela), Eleny BRASLAVSKY (fortepian), pod patronatem Ambasady Kanady w Warszawie.
 3. Koncert w wykonaniu Okoun Ensemble w składzie: Eduard OKOUN (skrzypce), Peter LANGGARTNER (altówka), Jeremy FINDLAY (wiolonczela), Nadja RUBANENKO (fortepian), pod patronatem Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie.
 4. Koncert w wykonaniu Ivana PALOVIČA (altówka) i Jordany PALOVIČOVEJ (fortepian), pod patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Słowacji w Krakowie.
 5. Odkrywanie Mendelssohna. Nieznane utwory fortepianowe - recital fortepianowy
  w wykonaniu Roberto PROSSEDY, pod patronatem Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie.
 6. Koncert w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Macieja TWORKA, Julia KOCIUBAN - fortepian, pod patronatem Akademii Beethovenowskiej.
 7. Koncert pieśni Mieczysława Karłowicza w wykonaniu Łucji CZARNECKIEJ (sopran) i Mirosława HERBOWSKIEGO (fortepian).
 8. Koncert dla Przyjaciela w wykonaniu Stefana ŁABANOWSKIEGO (Kraków).
 9. Koncert zespołu KROKE w składzie: Tomasz KUKURBA (altówka, skrzypce), Jerzy BAWÓŁ (akordeon), Tomasz LATO (kontrabas) i Tomasz GROCHOT (perkusja) (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 10. Od baroku po Brodway - koncert w wykonaniu KEN SHIFRIN'S POSAUNE VOCE TRIO (Wielka Brytania) w składzie: Ken SHIFRIN (puzon), Claire HOLLOCKS (sopran) i Robert CHALLINOR (fortepian). (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 11. Koncert kameralny poświęcony twórczości Józefa Kofflera (1896 - 1944), żydowskiego kompozytora ze Lwowa, w wykonaniu Danuty BYRCZEK (fortepian) oraz studentów Akademii Muzycznej w Krakowie: Alicji MACIEJOWSKIEJ (skrzypce), Urszuli KOPYTKO (altówka), Pauliny DRUCH (wiolonczela), Hanny SWARYCZEWSKIEJ (mezzosopran) i Jana SIAŚKIEWICZA (klarnet); wprowadzenie: Ewelina CZARNIK. (SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 12. Koncert pieśni żydowskich w wykonaniu Leopolda KOZŁOWSKIEGO, Marty BIZOŃ, Jacka CYGANA, Katarzyny JAMRÓZ, Haliny JARCZYK, Andrzeja ROGA, Renaty ŚWIERCZYŃSKIEJ i Katarzyny ZIELIŃSKIEJ. 13. ROCZNICA OTWARCIA CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ (SPOTKANIA
  Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 13. Mozart - wędrówki po sławę - koncert w wykonaniu Łucji CZARNECKIEJ (sopran)
  i Mirosława HERBOWSKIEGO (fortepian).
 14. Koncert dyplomowy Anity NOREK (skrzypce), studentki Akademii Muzycznej
  w Krakowiew klasie Prof. Wiesława Kwaśnego. Akompaniament: Ireneusz BOCZEK (fortepian).
 15. Koncert Sylwestrowy 2006 / 2007 w wykonaniu Beaty BILIŃSKIEJ (fortepian)
  i Patrycji PIEKUTOWSKIEJ (skrzypce).

PROJEKCJE FILMÓW

 1. Pasażerka w reżyserii Andrzeja MUNKA (61. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ - BIRKENAU)
 2. Z kroniki Auschwitz w reżyserii Michała BUKOJEMSKIEGO (61. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU) w reżyserii Andrzeja MUNKA (61. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ - BIRKENAU)
 3. From the Auschwitz Chronicle w reżyserii Michała BUKOJEMSKIEGO
  (61. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU)

  WĄTKI OBYWATELSKIE W TWÓRCZOŚCI ANDRZEJA WAJDY:

 4. Kredyt i debet w reżyserii Andrzeja WAJDY
 5. Przekładaniec w reżyserii Andrzeja WAJDY
 6. Popiół i diament w reżyserii Andrzeja WAJDY
 7. Lotna w reżyserii Andrzeja WAJDY
 8. Wszystko na sprzedaż w reżyserii Andrzeja WAJDY
 9. Noc Listopadowa w reżyserii Andrzeja WAJDY
 10. Danton w reżyserii Andrzeja WAJDY
 11. Miłość w Niemczech w reżyserii Andrzeja WAJDY
 12. Zbrodnia i kara w reżyserii Andrzeja WAJDY
 13. Bez znieczulenia w reżyserii Andrzeja WAJDY
 14. Piłat i inni w reżyserii Andrzeja WAJDY
 15. Bigda idzie w reżyserii Andrzeja WAJDY
 16. Moje notatki z historii w reżyserii Andrzeja WAJDY
 17. Korczak w reżyserii Andrzeja WAJDY

  * * *

 18. Lacrimosa w reżyserii Dominika ZADĘCKIEGO oraz spotkanie z reżyserem.
 19. Kwartet w reżyserii Tomasza ZYGADŁO (ROCZNICA WYDARZEŃ MARCOWYCH '68)
 20. Piwnica pod Baranami Piotra Skrzyneckiego w reżyserii Antoniego KRAUZE
  ( 50-LECIE PIWNICY POD BARANAMI)
 21. Ocalone w reżyserii Marii WOLSKIEJ (ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA JANA PAWŁA II)
 22. Wielki Tydzień w reżyserii Andrzeja WAJDY (63. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)
 23. Mur w reżyserii Mieczysławy WAZACZ oraz spotkanie z reżyserem filmu
  (63. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)
 24. Sarid w reżyserii Zbigniewa GAJZLERA oraz spotkanie z reżyserem filmu.
  (63. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM)
 25. Z archiwum Franka Palowskiego - projekcja materiałów filmowych.
 26. Marek Rostworowski z cyklu Portrety w reżyserii Maliny MALINOWSKIEJ-WOLLEN. (10 ROCZNICA ŚMIERCI MARKA ROSTWOROWSKIEGO)
 27. The Unexpected Guest - film poświęcony wystawie Marka Rostworowskiego Żydzi-polscy w Muzeum Narodowym w Krakowie w 1989 roku (10 ROCZNICA ŚMIERCI MARKA ROSTWOROWSKIEGO)
 28. Krótki film o miłości w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego - projekcja filmu wraz
  z dyskusją z udziałem dr. Jana MALEWSKIEGO z Heidelbergu, zorganizowana przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej.
 29. Henio w reżyserii Andrzeja MIŁOSZA i Pawła WEYCHERTA (60 ROCZNICA POGROMU KIELECKIEGO)
 30. Pogrom - Kielce 1946 w reżyserii Andrzeja MIŁOSZA i Pawła WEYCHERTA
  (60 ROCZNICA POGROMU KIELECKIEGO)
 31. Rozmowy na koniec wieku: Rafael F. Scharf Katarzyny JANOWSKIEJ i Piotra MUCHARSKIEGO .
 32. Jestem polskim Żydem w reżyserii Jerzego RIDANA.
 33. The Work w reżyserii Bernarda OFFENA (USA) oraz spotkanie z autorem filmu
  (16. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)
 34. Process B-7815 w reżyserii Bernarda OFFENA (USA) oraz spotkanie z autorem filmu (16. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)
 35. My Hometown Concentration Camp w reżyserii Bernarda OFFENA (USA) oraz spotkanie z autorem filmu (16. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)
 36. Nasze dzieci w reżyserii Natana GROSSA i Shaula GOSKINDA (16. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)
 37. Hawaii and the Holocaust w reżyserii Bernarda OFFENA (USA) oraz spotkanie
  z autorem filmów (16. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ)
 38. Julian Stryjkowski: I powiesz jestem w reżyserii Andrzeja TITKOWA. (LOSY ŻYDOWSKIE - SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 39. Julian Stryjkowski - próba portretu w reżyserii Niny TERENTIEW. (LOSY ŻYDOWSKIE - SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)

 40. Hiding and Seeking (Zabawa w chowanego) w reżyserii Menachema DAUMA
  i Orena RUDAVSKY'ego. (LOSY ŻYDOWSKIE - SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 41. Ziarnka kawy za życie w reżyserii Helgi HIRSCH (Niemcy). (LOSY ŻYDOWSKIE - SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ BAJIT CHADASZ)
 42. Heldenplatz / Plac Bohaterów w reżyserii Piotra SZALSZY, na podstawie sztuki Thomasa Bernharda.

PRZEGLĄD FILMÓW MARII KWIATKOWSKIEJ

 1. Ordonka w reżyserii Marii KWIATKOWSKIEJ.
 2. Salwator i świat w reżyserii Marii KWIATKOWSKIEJ.
 3. Nad Wisłą w reżyserii Marii KWIATKOWSKIEJ.
 4. Kraków Kazimierza Wiśniaka w reżyserii Marii KWIATKOWSKIEJ.
 5. Dlaczego Zamość w reżyserii Marii KWIATKOWSKIEJ.
 6. O istnieniu cudownych miejsc w reżyserii Marii KWIATKOWSKIEJ.
 7. Bal w Pieskowej Skale w reżyserii Marii KWIATKOWSKIEJ.

 

INNE ZDARZENIA PROGRAMOWE

 1. MARSZ PAMIĘCI Z OKAZJI 63. ROCZNICY LIKWIDACJI GETTA KRAKOWSKIEGO , zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Festiwal Kultury Żydowskiej, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa - Apteka pod Orłem,
  pod honorowym patronatem Jacka MAJCHROWSKIEGO, Prezydenta Miasta Krakowa, Witolda KOCHANA, Wojewody Małopolskiego i Tadeusza JAKUBOWICZA, Prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie.
 2. Aukcja pocztówek zorganizowana przez Antykwariat RARA AVIS w Krakowie (dwukrotnie)
 3. Aukcja książek i kartografii zorganizowana przez Antykwariat RARA AVIS
  w Krakowie (czterokrotnie)
 4. Śpiew chasydzki - warsztaty z kantorem Benzionem MILLEREM (USA)
  (16. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ) (trzykrotnie)
 5. Spotkanie Towarzystwa Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata (pięciokrotnie).
 6. Prezentacja działalności Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej podczas Dni Judaizmu w Poznaniu, organizowanych przez Kurię Biskupią w Poznaniu.
 7. Wspólne posiedzenie Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska i Komisji Kultury Rady Miasta Krakowa
 8. Wręczenie dorocznej Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej Joachimowi S. RUSSKOWI przez Prof. Feliksa TYCHA z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

 

WIZYTY

 1. Dr Thomas GLÄSER, Konsul Generalny Niemiec w Krakowie
 2. David MACHLIS - March of the Living, USA
 3. Giovanni SCIOLLA, Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie
 4. Abel Murcia SORIANO, Dyrektor Instytutu Cervantesa w Warszawie
 5. Halina LIPUSOVA, Asystentka Konsula Generalnego Republiki Czeskiej
  w Konsulacie Republiki Czeskiej w Katowicach
 6. Anne Katherine DAHL, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia
 7. Sissel MYROLD, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim , Norwegia
 8. Prof A. MILLARD, Liverpool University , Wielka Brytania
 9. David PRESTON, Ambasador Kanady w Polsce
 10. Roger PULVERS, Japonia
 11. Ewa LIPSKA
 12. Prof. Andrzej KURZ
 13. Prof. Henryk MARKIEWICZ
 14. Dr. Hans Joachim HARDER, Archiwum Federalne, Niemcy
 15. Jacek NOWAKOWSKI , US Holocaust Memorial Museum , Waszyngton
 16. Prof. Doris DONNELLY, USA
 17. Allan PAUL, pisarz z USA, autor książki o Katyniu
 18. Ann HALL, Konsul Generalna USA w Krakowie
 19. Patrick PEROTTO, dziennikarz z L'est Republicain, Francja
 20. Antonella KREBS, dziennikarka z Le Republiccain Lorain, Francja
 21. Prof. Rolf RITSCHER, Niemcy
 22. Kardynał Franciszek MACHARSKI
 23. Prof. Jennifer GRATZ, Huston
 24. Pastor Friedrich MAGIRIUS, Leipzig
 25. Prof. Rainer MAHLAMAEKI, Finlandia, architekt Muzeum Historii Żydów Polskich
 26. Dr Elena DERECHINSKAYA, Niżnyj Nowgorod, Rosja
 27. Prof. Gilah Yelin HIRSCH, California State University
 28. Delegacja Gminy Żydowskiej w Hamburgu
 29. Prof. Elżbieta MATYNIA z New School of Social Research, Nowy Jork
 30. Hanka SZAFRAN, Gmina Żydowska w Sztokholmie
 31. Witold KOCHAN, Wojewoda Małopolski
 32. Prof. Alex ALEXANDER, Nowy Jork
 33. David CARTER, Prudential Foundation, Londyn
 34. Alison WESTHEAD, Prudential Foundation, Londyn
 35. Gabrielle BEHLER, Minister Edukacji Północnej Nadrenii Westfalii
 36. Prof. Rohee DASGUPTA, Keele University, Wielka Brytania
 37. Bogusława SOCHAŃSKA, Dyrektor Duńskiego Instytutu Kultury w Krakowie
 38. Yossi EREZ, Joint Distribution Committee, Warszawa
 39. Maurice SWIRC, dziennikarz z Amsterdamu
 40. Timothy CHASE, redaktor naczelny anglojęzycznego magazynu Lost in Krakow
 41. Bernard ŻOŁYNIAK, Dyrektor Forum Kultur z Poznania
 42. Prof. Zygmunt BAUMAN oraz Janina BAUMAN
 43. Prof. Władysław BARTOSZEWSKI
 44. Senator Krzysztof KOZŁOWSKI, Tygodnik Powszechny
 45. David PELEG, Ambasador Izraela w Polsce
 46. Dr. Erik PETRY, Uniwersytet w Bazylei
 47. Wisława SZYMBORSKA
 48. Adam ZAGAJEWSKI
 49. Ryszard KRYNICKI
 50. Robert KUWAŁEK, Dyrektor Miejsca Pamięci w Bełżcu
 51. Mykhailo BRODOVYCH, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie
 52. Nichi VENDOLA, Marszałek Regionu Puglia we Włoszech
 53. Antonio BASSALINO, były Burmistrz Neapolu, Marszałek Regionu Camparia
 54. Prof. Anette ARONOWICZ, Franklin & Marshall College, Ohio
 55. Dr. Mechtild RÖSSLER, UNESCO World Heritage Center
 56. Giora SOLAR, ekspert UNESCO
 57. Prof. Michael TURNER, Israel World Heritage Committee UNESCO
 58. Dietmar NIETAN, Doradca ds. Polityki Zagranicznej w Parlamencie Europejskim

   

   

  GRUPY ZAGRANICZNE

  W ciągu całego roku 2006, 106 zagranicznych grup turystycznych i naukowych odwiedziło Centrum Kultury Żydowskiej. Dla większości z nich przygotowany został specjalny program,
  na który składała się prezentacja działalności Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej, projekcja filmów oraz dyskusja. Grupy te pochodziły głównie z krajów europejskich, ale także
  z USA, Izraela, jak również z Ameryki Południowej, Australii i Azji.

   

   

  GRUPY POLSKIE

  Dla 26 polskich grup Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej przygotowała specjalny program pobytu, składający się z prezentacji na uzgodniony temat, dotyczący kultury i tradycji żydowskiej, projekcji filmu oraz dyskusji. Były to w większości grupy młodzieży szkolnej, ale również grupy turystyczne.powrót

Centrum Kultury Żydowskiej
na Kazimierzu w Krakowie
ul. Meiselsa 17, 31-058 Kraków


tel. (12) 430 64 49, 430 64 52
fax (12)430 64 97
Copyright © Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej 2002-2007
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: firlet.com
Aktualizacja: Multimedia Partner Sp. z o.o.