Działalność /...konferencje i seminaria
KONFERENCJE I SEMINARIA

ROK 2000

1. Polski Kościół a walka z antysemityzmem: wymiana doświadczeń amerykańskich i polskich - międzynarodowa konferencja zorganizowana wspólnie przez Fundację Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej i Cardinal Bernardin Center w Chicago. W konferencji udział wzięli: Martin BRESLER (American Jewish Committee, Nowy Jork), Ks. Prof. Michał CZAJKOWSKI (Uniwersytet im. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), Konstanty GEBERT (Redaktor Naczelny Miesięcznika Midrasz), Prof. Andrzej KORBOŃSKI (University of California, Los Angeles), Ks. Stanisław MUSIAŁ SJ (Kolegium Księży Jezuitów, Kraków), Ks. Prof. Stanisław OBIREK SJ (Kolegium Księży Jezuitów, Kraków), Prof. Bohdan OPPENHEIM (Loyola Marymount University, Los Angeles) i Ks. Prof. John PAWLIKOWSKI (Catholic Theological Union, Chicago)

2. Perspektywy rozwoju Kazimierza - co dalej z rewitalizacją - konferencja organizowana przez Biuro Lokalne Kazimierz w Krakowie

3. Lęki zbiorowe - konferencja organizowana przez Instytut Francuski

4. Wolność na progu trzeciego tysiąclecia - szanse i zagrożenia - konferencja zorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie

5. Konferencja Promoting Tolerance in Central and Eastern Europe, zorganizowana przez American Jewish Committee i Fundację im. F. Naumanna dla niezależnych dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej

6. Konferencja Tożsamość żydowska w Polsce i w Niemczech z udziałem Prof. Michaela WOLFSSOHNA Uniwersytet Bundeswehry, Monachium), red. Mariana TURSKIEGO (POLITYKA) oraz red. Adama KRZEMIŃSKIEGO (POLITYKA) zorganizowane wspólnie z Instytutem Goethego w Krakowie - w ramach Miesiąca Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ


ROK 2001

1. Dyskusja panelowa dot. sytuacji Romów w Polsce z udziałem: Andrzeja MIRGI, Krystyny GIL (Stowarzyszenie Kobiet Romskich), ks. Stanisława OPOCKIEGO (Krajowy Duszpasterz Romów) dr Barbary WEIGL, prowadzenie: Agnieszka SABOR. Dyskusja organizowana wspólnie z krakowskim biurem Fundacji Polska Akcja Humanitarna. (KALEJDOSKOP KULTUR - ROMOWIE)

2. Spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego - członkami Klubu Europejskiego w Suchej Beskidzkiej

3. Dyskusja panelowa dotycząca pierwszego żydowskiego współczesnego przekładu Księgi Genezis na język polski, zorganizowana wspólnie z Fundacją Ronalda S. Laudera, w której udział wzięli: Czesław MIŁOSZ, Prof. Janusz DANECKI, Rabin Sacha PECARIC, Prof. Ireneusz KANIA, Prof. Andrzej BOROWSKI oraz Ks. Prof. Andrzej KŁOCZOWSKI

4. Konferencja dla nauczycieli z Polski i z Litwy pt Jak uczyć o Holocauście zorganizowana wspólnie z London Jewish Cultural Centre, Akademią Pedagogiczną w Krakowie, Państwowym Muzeum Oświęcim - Brzezinka, pod auspicjami Task Force for Holocaust Education.

5. Program letni Jewish - Christian Relations in Contemporary Europe. Case Study: Poland, zorganizowany wspólnie z Centre for Jewish - Christian Relations Uniwersytetu Cambridge.

6. Program letni Auf den Spuren des jüdischen Erbes in Galizien


do góry
Copyright © Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej 2002-2007
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: firlet.com
Aktualizacja: Multimedia Partner Sp. z o.o.