Działalność /...wykłady
WYKŁADY

HISTORIA, KULTURA I TRADYCJA ŻYDÓW I GMIN ŻYDOWSKICH W POLSCE
Ten cykl wykładów prezentuje historię obecności Żydów oraz działalność gmin żydowskich na ziemiach polskich. Między innymi odbyły się wykłady Prof. Shewaha Weissa, Prof. Jerzego Wyrozumskiego, Jerzego Halbersztata, Rafaela F. Scharfa, Prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Jana Doktóra, Jerzego Kichlera, Konstantego Geberta oraz spotkania z Rabinem Sachą Pecaricem z okazji świąt żydowskich.

HOLOCAUST
Historia zagłady polskich i europejskich Żydów. Wykłady wygłosili m.in.: Szymon Wiesenthal, Jochen August, Marian Turski, Ryszard M. Groński, Ks. dr Manfred Deselears, a także byli więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych: August Kowalczyk, Henryk Mandelbaum, Elisa Springer (Włochy), Prof. Józef Szajna, dr Edwin Opoczyński, Halina Birenbaum i Shlomo Venezia (Włochy).

SPOTKANIA JUDAIZMU Z CHRZEŚCIJAŃSTWEM
Wykłady o tym, co wspólne, a co odrębne wygłosili m.in.: Ks. Stanisław Musiał SJ, Pastor Petra Held (Jerozolima), Pastor Julian Hatała, Ks. Prof. Łukasz Kamykowski, Ks. Prof. Michał Czajkowski, Stefan Wilkanowicz, Ks. Prof. John Pawlikowski (Chicago).

BIBLIA A HISTORIA
Cykl wykładów badaczy żydowskich i chrześcijańskich, poświęconych Biblii i stanowi badań naukowych w tym zakresie: Prof. Adam Zertal (Izrael), Andre Lemaire (Francja), Prof. Henry Zvi Szubin (USA), Ks. Prof. Jerzy Chmiel, Prof. Izabela Jaruzelska.

POLACY I ŻYDZI - OD NOWA?
Autorska seria spotkań Prof. Jana Woleńskiego z jego gośćmi, której celem jest próba zdiagnozowania stanu stosunków polsko - żydowskich oraz ich perspektyw. Zamysł serii spotkań powstał w wyniku wielkiej dyskusji w Polsce, jaką wywołała książka Jana T. Grossa pt. Sąsiedzi. Dotychczas gośćmi Profesora Woleńskiego byli m.in.: Rabin Michael Schudrich, dr Stanisław Krajewski, Prof. Jerzy Jedlicki, Sergiusz Kowalski, Ks. Prof. Michał Czajkowski, Prof. Stefan Niesiołowski.

ANTYSEMITYZM
Antysemityzm jest przedmiotem badań na różnych płaszczyznach: historycznej, kulturowej, religijnej oraz społecznej. Rezultaty swoich badań, analiz i poglądów w tym zakresie zaprezentowali m.in.: Ks. Stanisław Musiał SJ, dr Anna Maria Orla-Bukowska, dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Prof. Sławomir Kapralski, Jerzy Sławomir Mac.

ROCZNICA MARCA '68
Corocznie w marcu mają miejsce spotkania i wykłady poświęcone wydarzeniom marcowym z 1968 roku, a także spowodowanej nimi ostatniej fali emigracji Żydów z Polski. Naszymi gośćmi byli m.in.: Prof. Jan Woleński, red. Adam Krzemiński, Jerzy Diatłowicki, Tomasz Jastrun, Jakub Karpiński, Alina Grabowska, Prof. Jerzy Pomianowski, Mieczysław F. Rakowski.

IZRAEL
Izrael - historia państwa i społeczeństwa, a także dokonania oraz wyzwania, przed którymi stoją - to temat spotkań, w których uczestniczyli m.in.: Alex Danzig, Michał Sobelman, Ambasador Gershon Zohar, Ambasador Shewah Weiss, Prof. Shlomo Avineri.

WOKÓŁ DEMOKRACJI I TOLERANCJI
Otwarte społeczeństwo obywatelskie w Polsce i za granicą, wolne od ksenofobii i uprzedzeń - to temat spotkań, których gośćmi byli m.in.: Prof. Aleksander Gieysztor, Prof. Richard Pipes (USA), Tadeusz Mazowiecki, Ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Andrzej Drawicz, Prof. Ewa Łętowska, Prof. Andrzej Zoll.

KALEJDOSKOP KULTUR
Krajobraz kulturowy w Polsce i jego elementy składowe. Próba prezentacji innych kultur, obecnych w naszym kraju, które warto poznać, to cel spotkań z serii Kalejdoskop kultur, na które składają się wykłady, koncerty, prezentacje filmowe oraz wystawy, odbywające się dwa razy w roku. Projekt ten rozpoczęliśmy w czerwcu 2001 roku prezentacją Romów, następnie - jesienią 2001 - muzułmanów i Tatarów polskich, w marcu 2002 odbył się cykl zdarzeń prezentujących Ukraińców. W kolejnych edycjach o swojej kulturze i historii mówić będą: Ormianie, Białorusini, Litwini, Ślązacy, Mazurzy, Górale, ...


do góry
Copyright © Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej 2002-2007
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: firlet.com
Aktualizacja: Multimedia Partner Sp. z o.o.